Earn on the stock exchange crypto currency!
ComeOn Play Now! 10 free spins - No deposit 100% bonus up to £200 Read more
Royal Panda Play Now! 10 free spins - No deposit 100% bonus up to £200 Read more
Cashmio Play Now! 20 free spins - No deposit 200 free spins on 1st deposit Read more
Prime Slots Play Now! 10 free spins - No Deposit 100% bonus and 100 free spins Read more
Winner Play Now! 99 free spins - No deposit 200% bonus up to £300 Read more
LeoVegas Play Now! 50 free spins - No deposit 200% bonus and 200 free spins Read more

Casino spela gratis slot machine katter Enarmade banditer gratis | mauro.nu

australia-icon

NEW LOW PRICE! Get MONOPOLY HERE & NOW for a new everyday low price! Upgrade now & you can travel the globe and collect those stamps anytime you.
The NEW MONOPOLY HERE & NOW app takes the newest version of the board game outside the box. Download the game app and watch as.
Monopoly Here & Now Edition, a good game with realistic prices and places, which. BurnAware Free Edition kan du enkelt utföra de vanligaste skivbränning.

Monopoly Here and Now- US

This game is Monopoly Games Computer Edition that will let you to manage your. Full Version PC Games Free Download: Need for Speed Shift 2 Unleashed.
IGI 3 Free Download Game Full Setup For PC.. The remake of a legend Resident Evil 4 Ultimate HD Edition Review http://. The remake of a legend Resident.
All Free Pc Games Full Version Download Here Action Games Fighting Games And more Games here Free. Monopoly Here & Now Edition Free Download.
CASINO NAME FREE BONUS DEPOSIT BONUS RATING GET BONUS
guts
Guts - $400 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
skycasino
BetSpin - $200 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
GDay Casino
GDay Casino 50 free spins 100% unlimited first deposit bonus PLAY
mrgreen
MrGreen - €350 + 100 free spins welcome package PLAY
karamba
Karamba - $100 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
spinson
Spinson 10 free spins no deposit Up to 999 free spins PLAY
PrimeSlots
PrimeSlots 10 free spins 100% bonus up to $100 + 100 free spins PLAY
casinoroom
CasinoRoom 20 free spins no deposit 100% bonus up to $500 + 180 free spins PLAY
casumo
Casumo - 200% bonus + 180 free spins PLAY
thrills
Thrills - 200% bonus up to $100 + 20 super spins PLAY
leovegas
LeoVegas 20 free spins no deposit 200% bonus up to $100 + 200 free spins PLAY
kaboo
Kaboo 5 free spins $200 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
royal panda
Royal Panda - 100% bonus up to $100 PLAY

Varför ska jag dricka White Knight? - White Knight Drink

pokie-1

Play Risk Online, the classic game of global domination online.. 410 playing now! Start Game Register Free. Try Free. Personal Challenge. MONOPOLY The World Edition. Similar Download Games. If you would like to begin your attack with less than the full attack dice (which then. Click here to report a problem ».
download. deposit free blog cricket for no games hp bonus games. rock indie; monopoly here and now game free download full version for.

starburst-pokieMonopol casino spel java källkod Svenska skraplotter - www.cevegroup.eu

Intervju med Åkestam Holst: Så gjordes "Vinnie the Dreamer"

To download the free app Furby BOOM! by Hasbro, Inc., get iTunes now.. Furby Boom is free to download and play, but the game contains optional. Furby Boom can now hatch virtual Furby Furblings on smart devices,. What's New in Version 1.9.0. MONOPOLY HERE & NOW Premium; View in iTunes.
Now we give a taste of the game to an international audience.. scenario from the full game, The last days of Arhem, can be downloaded here, free of. When the profitable Paratornian sulphur monopoly collapses, many of their. Is there anywhere I can buy the English version or are both out of print now?

Monopoly here and now full version game free downloadcasinobonus

Tunica how to bet in sports and win som är onekligen en intressant vändning som Nordstream 2 tagit i svensk politik.
Gårdagens besked att Karlshamns kommun nu upplåter hamnen till mellanlagring av rör vid bygget av den andra gasledningen.
Givet beskedet i samma fråga angående Gotlands kommun och Slite hamn är det naturligtvis uppseendeväckande.
Frågan har flera intressanta aspekter.
En är den operativa nivån som är företrädesvis militär.
En annan rör det som Karlshamns kommun anför i sitt försvar av beslutsinriktningen, nämligen handeln med Ryssland.
Den största frågan rör dock den säkerhetspolitiska, strategiska nivån och kommunalt självstyre — vad är Sveriges nationella intresse och hur kan detta realiseras?
På den operativa nivån har Försvarsmakten tidigare avrått från att Gazproms underleverantörer ska ges tillgång till svenska hamnar för Nordstream-projektet.
Det verkar därmed onekligen som att Mattsson är medveten om att affären innebär en risk för Sverige, men är villig att byta den mot pengar till kommunen.
Följaktligen blir det Försvarsmakten och möjligen Säkerhetspolisen som får ta kostnaden och avsätta resurserna för att sänka risken.
På den operativa nivån måste man också påpeka att det råder viss skillnad mellan Slite och Karlshamn.
Slite och Gotland är mer exponerat än Karlshamn och det innebär för Försvarsmakten betydligt större problem att förstärka upp på Gotland än det skulle innebära på fastlandet i Karlshamn.
Därmed är det också möjligt att prata om det hela som två helt olika risker.
Vilka risker som Försvarsmakten och andra myndigheter specificerat för Regeringen och om man ser på det som olika risker, vet vi dock inte eftersom uppgifterna omfattas av sekretess.
Att som i media det senaste dygnet behandla Slite och Karlshamn som direkt jämförbara är dock en alltför kraftig förenkling.
Vidare anförde man igår att antalet ryska fartyg och sjömän som frekventerar svenska hamnar redan nu är högt och att det i så fall också måste påverkas om Karlshamn skulle behöva säga nej.
Det är en märklig argumentation.
Att utsätta sig för en risk oftare gör att man ökar sin riskexponering och därmed också sannolikheten att risken inträffar.
Mattsson har helt rätt i Sveriges ryska oljeberoende.
Den säkerhetspolitiska aspekten är egentligen tvådelad.
För det första är Sverige beroende av oljeimport och när 50 % kommer från Ryssland finns det naturligtvis en risk att stå utan olja i händelse av en kris med Ryssland.
Här är handlarna idag skyldiga enligt lag att hålla 90 dagars lager, vilket är en klen ersättning till den statliga oljeförsörjningsberedskap som fanns förut eftersom såväl produkterna som lagerhållningssättet sedan början av 00-talet i ett utfall av den tidens syn på framtiden.
Här kan man ersätta Ryssland som handelspartner genom att köpa oljan från annat håll till dyrare pris?
Likaså skulle man kunna återuppbygga försörjningsberedskapen genom en liten punktskatt på drivmedel en metod som används i andra länder.
Förra året såldes nästan 10 miljarder liter drivmedel.
Att höja drivmedelsskatten med 5 öre skulle ge staten en årlig inkomst på närmare 500 miljoner kr att lägga på att återuppbygga en skyddad försörjningsberedskap för petroleumprodukter.
Inget av detta rättfärdigar dock Karlshamns agerande, vilket mest får karaktären av ett försvar i form av kålsuparteorier.
Slutligen finns den strategiska aspekten.
Säkerhetspolitik handlar i grunden om att värna statens nationella intressen.
En traditionell analysmodell av detta delar upp redskapen för detta i diplomati, information, militär och ekonomi.
I fallet med Nordstream 2 berörs som synes de flesta av dessa medel.
Den strategiska aspekten på Nordstream 2-frågan bör definieras av Sveriges nationella intresse.
Sverige har historiskt varit ovilligt att definiera och värna några nationella intressen.
Tyvärr erbjöd inte heller den nyligen släppta nationella säkerhetsstrategin någon konkretisering av intressena.
Ett nationellt intresse torde dock vara att minska Rysslands möjligheter att föra krig i Europa det sedan 2018 pågående kriget i östra Ukraina har intensifierats den senaste veckanatt hota sina grannländer med militära medel, samt att kunna nyttja andra påtryckningsmedel mot Sverige och europeiska stater.
Det höjer både vår egen nationella säkerhet, liksom våra allierade i EU och andra demokratier i Europa.
Nordstream ägs och opereras av det statliga ryska gasbolaget Gazprom.
Intäkterna från olje- och gasexport utgör grunden i den ryska statliga ekonomin som sedan tio år tillbaka prioriterar den ryska militären framför andra samhällsutgifter.
Ligger det i nationellt svenskt intresse att bidra till den ryska militära upprustningen och finansieringen av rysk krigföring?
Är det i Sveriges intresse att bidra till att öka östeuropeiska staters utsatthet för påtryckningar från Kreml genom att man kan strypa enerigtillförsel?
Sverige har ringa möjligheter att påverka att Nordstream 2 byggs överhuvudtaget.
Det finns däremot alla möjligheter att inte aktivt medverka till bygget och stärkandet av den ryska statens ekonomi.
Det är här det kommunala självstyret kommer på kontrakurs med den nationella säkerheten.
Det är nära till hands att återkoppla till statsminister Stefan Löfvens ord i Sälen för tre veckor sedan att fred, frihet och monopoly here and now full version game free download är statens viktigaste uppgift.
Tyvärr verkar det som att kommunerna kan ha en annan prioritering.
Därmed finns det all anledning att se över och justera lagstiftningen så att riksdagen och regeringen har sista ordet när det gäller strategiska frågor som t.
Om man kan ändra lagen så attmåste man också kunna ändra lagen när det gäller säkerhet.
Allt annat vore höjden av inkonsekvens.
Oavsett vilket perspektiv man anlägger kommer man inte ifrån vem som äger Gazprom och vad företaget används till.
Regeringen har i fallet med Nordstream 2 ärvt en sur svensk förvaltningsfråga.
Fallet påvisar hur stater med intressen som inte sammanfaller med svenska, kan utnyttja gråzonerna som finns i svensk lagstiftning som inte är skapad med dylika förhållanden i åtanke.
Just denna gråzonsproblematik existerar inom många områden vad gäller nationell säkerhet.
En styrka i svenska förvaltning har historiskt varit utredningsväsendet.
Detta inlägg postades i,den av.
På måndagskvällen meddelade kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn att han har för avsikt att under tisdagen rekommendera kommunstyrelsen att fatta beslut om att upplåta hamnen i Karlshamn för lagring av rör i samband med bygget av gasledningen Nord Stream 2.
Gotland och Blekinge är militärstrategiskt viktiga områden och därför viktiga för Försvarsmaktens verksamhet.
Försvarsmakten har till regeringen redovisat de konsekvenser som ur myndighetens perspektiv är förknippade med byggandet av Nord Stream 2.
I beredningen har även ingått att utarbeta åtgärder för att hantera aktuella risker och konsekvenser.
Vår bedömning är att detta arbete har resulterat i relevanta åtgärder för att hantera riskerna i nuvarande läge.
Försvarsmakten löser uppgifter inom ramen för vårt uppdrag, vilket bland annat innebär att ständigt övervaka sjötrafik och annan verksamhet på eller i anslutning till svenskt territorium.
Försvarsmakten följer alltid den verksamhet som sker, såväl till lands och till sjöss som i luften.
Byggandet av Nord Stream 2 ändrar inte detta faktum och vi kommer i nära samarbete med andra myndigheter att anpassa vår verksamhet och löpande vidta erforderliga åtgärder.
Vi som kommer från en helt annan föreställningsvärld.
En värld där FN i princip är så nära något gudomligt man kan komma.
I amerikansk politik pratar man ofta om olika politiska filosofier som lånat sina namn från tidigare presidenter vars politik kännetecknats av olika utmärkande drag.
Wilsonianismen efter Woodrow Wilson med mer utblickande värderingar är kanske den idag mest kända för oss icke amerikaner.
Sannolikt därför att den bäst överensstämmer med vårt eget perspektiv på tingens ordning.
Då det i allt väsentligt är inrikespolitiska hänsyn som styr ett lands utrikespolitik så kan vi också ana hur den nya administrationen kommer att inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik.
Vi ser idag en administration som är starkt influerad av de Jacksonska idealen ta plats i Washington DC.
I en artikel av Walter Russel Mead beskrivs några av Jacksoniternas utmärkande värderingar: De har ett passionerat förhållande till konstitutionen och bibehållandet av vanliga amerikaners individuella frihet.
Rätten att bära vapen ses som den medborgerliga frihetens yttersta märke och ett tecken på civil och social jämlikhet.
Man hyser skepsis mot myndigheter och mot statsmakten.
Makten ska företrädesvis ligga i lokala styren och hos delstaterna snarare än på nationell nivå, då man anser att starka regeringar och myndigheter befrämjar korruption och ineffektivitet.
Misstänksamheten mot supranationella strukturer och internationella överstatliga organisationer är stor.
Interventionism förespråkas dock inte.
Länder och familjer ska i första hand ta hand om sina egna.
Om skälen är de rätta och USA ger sig in i en konflikt så förordas att kriget skall föras med all tillgänglig styrka och att fienden ska betvingas.
Jacksoniterna ogillar begränsade krig.
Tröskeln för att gå in i ett krig är hög och det ska tydligt handla om USAs intressen snarare än om att göra humanitära interventioner med amerikanska soldaters liv i potten.
Det första Gulfkriget stöddes av denna grupp därför att oljan och handelsvägarna i mellanöstern var viktiga för USA.
Således inte av folkrättsliga skäl.
Att president George H Bush sedan inte fullföljde kriget och krävde Iraks villkorslösa kapitulation kostade honom sannolikt segern i det följande valet.
Jacksoniterna är protektionistiska till sin natur och därmed negativa till internationella handelsavtal som primärt inte stödjer amerikanskt välstånd och gynnar den egna medelklassen.
Jacksonismen ska förstås som ett uttryck för sociala, kulturella och religiösa värderingar snarare än en ideologi.
För ett litet land som Sverige så finns all anledning att känna en viss oro för detta.
Europa har sedan många decennier förändrat sin syn på säkerhet och maktutövning.
En närmast idealiserad föreställning om en värld i fred och välstånd där alla konflikter kan lösas med internationella lagar, avtal, förhandlingar och samarbete har blivit allmänt rådande.
USA har å andra sidan alltsedan andra världskriget vidmakthållit en syn på att säkerhet och välstånd bl a bygger på ett starkt försvar och användandet av militär makt.
Robert Kagan uttrycker det som att när man är stark så beter man sig som starka makter gör; man tror på styrka och hanterar casinospelen nashville tn casinos and gaming och konflikter utifrån en sådan ståndpunkt.
När man är svag som de europeiska staterna sedan länge är så använder man de svagas strategier.
Dessa bygger på att främst söka mellanstatliga lösningar, skapa internationella regler och fördrag och söka förhandling och samarbete.
Genom NATO har USA i mer än ett check this out sekel varit garanten för Europas säkerhet och också i huvudsak finansierat denna lösning genom sina skattebetalare.
I Europa har vi, med få undantag, gjort andra prioriteringar.
Välfärd har ersatt säkerhet som statens främsta uppgift.
De europeiska ländernas bristande militära förmåga och beroende av amerikanskt stöd tydliggjordes inte minst under Balkankrigen och Libyeninsatsen.
Denna utveckling har låtit sig göras under en tid då amerikansk inrikespolitik dominerats av administrationer influerade av andra politiska ideal.
Stödda av en väljarbas i nordöstra USA och på västkusten.
Det är staterna i USAs inland långt ifrån den internationaliserade miljö som vi hittar i östkustens storstäder men som i allra högsta grad upplever sig påverkade av globaliseringens effekter.
Epitetet Jacksonism är förstås en grov generalisering men ändå ett sätt att förklara de underliggande värderingar som kan komma att starkt influera amerikansk politik under den kommande mandatperioden.
Det innebär för Sverige och flertalet andra europeiska länder att vi på allvar behöver se över våra säkerhetslösningar.
Lösningar som byggts på perceptionen om en regelbaserad värld där alla aktörer respekterar internationell rätt och i första hand hanterar sina konflikter med förhandlingar och kompromisser.
I det globala politiska ekosystem som nu tar form har vi ett USA med ett förändrat och sannolikt mer egocentrerat perspektiv.
Flera för oss viktiga internationella organisationer som EU och FN riskerar att ytterligare marginaliseras.
Den regelbaserade och dialoginriktade värld som vi sedan kalla krigets slut levt i utmanas av statliga aktörer som Kina och Ryssland.
På den icke statliga arenan så utgör den globala terrorismen ett hot mot oss alla.
En europeisk säkerhetslösning som vilar på föreställningen om att vi alltid kan luta oss mot amerikanskt stöd i den händelse något skulle hota oss och våra samhällen, kan snart vara ett minne blott.
Vi är inne i en period av stor förändring.
Om vi ska tro på Darwins teorier om att endast den anpassningsbare överlever så finns anledning att se på världen som den är och snabbt gå från förnekelse till handling.
Författaren är Brigadgeneral och tjänstgör som chef för det svenska samverkanskontoret vid US Central Command.
Texten återspeglar endast hans egna åsikter.
Båda ska veta vad den andre tänker.
Sedan får vi se hur våra synsätt passar ihop.
Så sade president Sauli Niinistö i en tv-intervju nyligen Yle 14.
Han upprepade också vad som har sagts många gånger sedan Finlands förre försvarsminister Carl Haglund och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist offentliggjorde planerna på det integrerade samarbetet i februari 2018 i Stockholm: att samarbetet framskrider steg för steg och att relationerna är utmärkta.
Presidenten sade också att det finns anledning att dämpa ivern över samarbetet på vissa håll i Finland.
Någon försvarsallians mellan Finland och Sverige är inte aktuell, menade han.
Frågan är om det ändå inte närs dylika förhoppningar i Finland, i synnerhet efter Hultqvists tal i Sälen.
Låt vara att det militära samarbetet med Finland och Hultqvists avsikt att låta utreda hur långt detta samarbete kan tas var den sista av de sex punkter försvarsministern nämnde.
I Finland var det givetvis det enda — nästan — som lyftes upp i rubrikerna.
Om det stämmer vad Hultqvist sade att avsikten är att under förre försvarsministern Björn von Sydows ledning utreda hur långt samarbetet kan tas.
Då borde det logiskt sett handla om att skapa någon form av politiska ramar för vad som förväntas av detta samarbete.
Politiska ramar, det vill säga tydliga instruktioner om vad som förväntas i till exempel en krigssituation, saknas.
I intervjun med president Niinistö försökte redaktören pressa presidenten på ett svar på vad detta samarbete innebär i praktiken — och vad det kunde innebära i en krissituation.
Presidenten svarade att han tror att vi först nu befinner oss i en dylik diskussions inledningsskede.
Tyvärr följde journalisten inte upp vad presidenten avsåg med sitt uttalande.
Enligt presidentens bedömning är hotbilderna i Finland och Sverige ungefär lika.
Däremot betraktar han — i motsats till hur statsminister Stefan Löfven bedömde situationen i Sverige — inte risken som överhängande när det gäller en rysk inblandning i valprocessen i Finland.
Det är presidentval nästa år.
Niinistös företrädare, Tarja Halonen, är av annan åsikt gällande säkerheten.
Till tidningen Helsingin Sanomat sade hon i slutet av året att situationen i Östersjön inte är så spänd som nyheterna låter förstå.
Det handlar om Finlands anda.
Och medierna förstorar saken, sade Halonen HS 30.
Uttalandet var egendomligt, i synnerhet med tanke på att regeringen i sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse i somras enhälligt slog fast att spänningen i närområdet har ökat.
Och även om hotbilden är lika, skiljer sig nog Finland och Sverige när det gäller militära lösningar.
Inför Trumpa­dministra­tionens tillträde förefaller nervositeten vara större i Sverige än i Finland.
Det kan ha sin förklaring i att Sverige, också den nuvarande regeringen, har givit det bilaterala militära samarbetet med USA så stor tyngd.
Visserligen har Finland också gjort det, men lite i efterhand.
Finland har dessutom inte i tiotals år haft ett så nära samarbete med USA som Sverige har haft.
Och inte minst: Finland har aldrig givit upp den allmänna värnplikten och konceptet om ett starkt territorialförsvar.
Det internationella samarbetet har varit viktigt för Finland, men alltid marknadsförts på hemmaplan med motiveringen att det gagnar också det nationella försvaret.
Detta förklarar också Finlands — och i synnerhet presidentens — starka betoning av EU, inte bara som enhetlig politisk union utan också som leverantör av militära garantier.
I sitt nyårstal sade president Niinistö att man inte borde utgå från definitioner av vad EU:s gemensamma försvarspolitik inte kan vara, utan bara låta utvecklingen ha sin gång.
Det är inte utan att man ser en god portion önsketänkande i detta.
Men för Finland är EU-medlemskapet framför allt en säkerhetsfråga.
Så har vi Nato.
Peter Hultqvist sade att han personligen kan garantera att Sverige inte kommer att ansöka om Natomedlemskap.
Det lät ungefär lika som Finlands förra regering slog fast i regeringsprogrammet: en Natoansökan skulle inte ens förberedas under regeringen Katainens tid.
Sådana formuleringar och uttalanden är inte konstruktiva, eftersom de stärker polariseringen för och emot i en situation där en diskussion baserad på fakta och inte på känslor skulle gagna respektive land bäst.
Hultqvists motivering till att Sverige inte söker ett Natomedlemskap var att det skulle sätta ytterligare press på Finland.
En något mer nyanserad bedömning gjorde ambassadör Krister Bringéus i den rapport som gavs ut i höstas.
Bringéus konstaterade att situationen är annorlunda nu än den var under Sovjetunionens tid när Sverige av hänsyn till Finland gjorde vissa val.
I själva verket innebär Hultqvists argument väl då att Finland faktiskt är väldigt utsatt utan stödet från Sverige?
I Finland verkade det som om man tacksamt tog emot Hultqvists argument.
Frågan är om det inte borde ha väckt oro eller åtminstone frågor i ett land som firar 100 år av självständighet just i år.
Vinterkriget och återblickar i historien är naturliga under ett jubileumsår.
Men om utsikten i den stora vindrutan mot framtiden börjar påminna om vad man ser i backspegeln kan man fråga sig hur långt man egentligen har kommit.
Och vart man är på väg.
Det andra som har uppmärksammats efter Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen är vad man i Finland uppfattar som en vändning i svensk politik gentemot Ryssland.
Behovet av en dialog med Ryssland betonades i Sälen i synnerhet av statsminister Stefan Monopoly here and now full version game free download />I Finland ser man gärna på detta som att Sverige på sätt och vis börjat anamma Finlands linje.
Detta var också vad president Niinistö lät förstå — att Finland aktivt har betonat vikten av dialog med Ryssland också i samtal med svenska beslutsfattare.
Det kan ju finnas ett annat skäl också.
Sverige är sedan början av året medlem av FN:s säkerhetsråd där som bekant Ryssland är ett av de fem länder som har vetorätt.
Om Sverige vill — och det vill man säkert — stärka FN:s roll och uppnå konkreta resultat, ja, då kan man inte vara på ständig kollisionskurs med Ryssland.
Stefan Löfven betonade att det ändå gäller att stå fast vid att Rysslands olagliga annektering av Krim aldrig får accepteras.
Inne på samma linje var också president Niinistö när han fick frågan om hur han ser på USA:s blivande president Donald Trumps uttalande om att sanktionerna mot Ryssland kunde hävas om Ryssland visar samarbetsvilja i kampen mot terrorismen.
Sanktionerna är inte knutna till kampen mot terrorismen, utan till annekteringen av Krim och striderna i östra Ukraina, sade Niinistö och påminde om att det handlar om två skilda sanktionspaket.
De sanktioner som kunde hävas är de som är knutna till Rysslands roll i östra Ukraina.
Men det förutsätter nog att Minskavtalet verkligen skulle hålla, betonade Niinistö.
Presidenten sade också att han kommer att träffa Rysslands president Vladimir Putin minst två gånger i år, en gång i Finland och en gång i Ryssland.
Finland tar också över ordförandeskapet för Arktiska rådet från USA i vår.
President Niinistö har sagt att Finland är redo att stå värd för ett toppmöte inom ramen för Arktiska rådet där också Donald Trump och Vladimir Putin deltar om man så önskar.
Niinistö säger dock att Trump och Putin inte behöver Arktiska rådet för att träffas om de så vill.
Niinistö har ändå en poäng.
Med tanke på osäkerheten kring Trump­administra­tionens vilja att upprätthålla klimatavtalet i Paris och den känsliga miljön i Arktis borde det finnas ett brett intresse för ett dylikt toppmöte.
Själv var jag mycket mer upprörd påskdagen 2018 när Försvaret inte gick upp för att möta de ryska flyget utanför Gotska Sandön.
Bakgrunden till detta icke agerandet var kanske detsamma som jag upplevde i milostab Ö i mitten på 80-talet.
Vid vakthavande befälets morgongenomgång för militärbefälhavaren, generalen Bengt Leander, redogjordes för hur några av KGB:s patrullbåtar kränkt svenskt territorialvatten vid Katthammarsvik.
Båtarna hade kunnat följas under flera timmar före kränkningen.
För en gångs skulle låg det en robotbåtsdivision i Visby och MB undrade irriterat varför divisionen inte larmats och satts in.
När VB som normalt arbetade med produktionsledning svarade att han hade bedömt kostnaderna för höga att larma utanför ordinarie arbetstid och att gå till Katthammarsvik.
Då fick jag uppleva den argaste general jag någonsin mött.
Det sades en hel del annat också.
Det är synd när klartext behövs — men bra att den törs användas vid behov.
Så blir det lätt när kortsiktig ekonomi skymmer huvuduppgiften.
Därför blev min julglädje förstärkt av att försvarsmakten övar på julafton — den har hittat tillbaks till huvuduppgiften.
Ett stridsfordon 90 kompani stationerades i somras på Gotland, under hösten plockades den markbaserade robot 15 fram ur förrådet efter cirka 15 år och avfyrades ut över Östersjön.
ÖB överväger också att decentalisera den högsta ledningen.
Det visar på en helt annan vilja än den som präglade första decenniet detta århundrade, när det tog flera månader att få tre stridsfordon 90 till Afghanistan och år för att få ned några sjuktransporthelikoptrar dit.
Soldaternas välfärd fick stå tillbaks för byråkrati och ett stelbent ekonomisystem.
Eftersom systemen inte ändrats visar det hur enskilda personer kan påverka när viljan finns.
Under de senaste månaderna har jag hört försvarsministern, ÖB och arméchefen uttala sig om att nu skall det levereras värnkraft.
Det känns just nu som om de tänker hålla ord och vi får hoppas att de många groparna på vägen kan undvikas, för de kommer som vanligt att dyka upp.
Vi får hoppas att det som synes hända inte är helt beroende av att Putin uppträder aggressivt utan beror på en insikt att en tryggare värld förutsätter att vi tillsammans med andra kan försvara det samhälle vi vill ha.
I bästa fall har politiken insett att försvarsförmåga inte kan styras av omvärldslägets snabba svängningar utan kräver en handfast långsiktighet 15-20 år, minstoch det räcker inte med tomma ord.
Ett exempel på handfasthet är att skaffa ett kvalificerat luftvärnssystem typ Patriot det är bara att hoppas att SvD har torrt på fötterna.
Det absolut viktigaste är dock att fortsätta att öva och låta bli att använda övningsanslaget som budget­regulator vilket alltför många av oss varit med om.
Personal­kvaliteten är lika viktig som materiel­kvalitet och minst lika svår att återta.
Uppdragstaktik är försvarsmaktens ledningsfilosofi och det är mycket bra.
Visst, men det är ingenting mot vad det gör med detaljstyrning.
Frågan är bara om uppdrags­styrningen finns till vardags?
Generalerna pratar om den — säkert uppriktigt övertygade, tyvärr kommer inte samma signal från övningsfält och kaserngårdar.
Om inte uppdragstaktiken fungerar till vardags i fredstid kommer den inte att fungera i krig.
En filosofi måste vara djupt rotat för att fungera och därför måsten den tillämpas konsekvent av högsta ledningen och framförallt genomsyra hela organisationen.
Det är mycket enkelt — uppdrags­styrning berövar mellannivån makt och gör den till vad den är avsedd att vara — stöd för genomförande och det är ju inte lika kul som att ge order.
Order ges från chef till direkt underställd chef och om uppdraget behöver kommuniceras görs det i samma ordning och organisationen skall anpassas till det.
Det är alltför vanligt att snygga, symmetriska organisations­skisser får styra istället för ledningsfilosofin.
Varför föll VI 90?
Försvaret är fortfarande otillräckligt och kommer att vara så under lång tid.
Men finns viljan och modet, vilket source uppfattat att det finns, lever hoppet.
Dessutom skulle försvarsförmågan öka avsevärt med ett NATO-medlemskap.
Författaren är överste 1 gr och ledamot av KKrVA.
Förberedelserna inför övning Zapad-2018, genomförs i det västra militärdistriktet MD Vkommer sannolikt påbörjas i slutet av kvartal 1 KV I d.
Därefter kommer övningsintensiteten gradvis öka, intill September månad då övningen sannolikt genomförs, en stor del av den ryska övningsbudgeten kommer troligtvis allokeras till MD V.
Ett flertal förband ny upprättade och förmågor bl.
Övningen har potential att bli den största Zapad övningen sedan 1980-talet i mängden soldater som deltar.
Övningen kommer sannolikt inneha ett scenario med högintensiv strid gentemot en högteknologisk motståndare.
Detta är det första av två inlägg som kommer avhandla förberedelserna inför Zapad-2018, det andra inlägget kommer publiceras i Juli månad då det sannolikt framkommit mer information avseende övningens utformning.
Under den gångna veckan, V703, delgav det ryska västra militärdistriktet MD Vantalet övningar som avses genomföras under 2018.
Antalet övningar uppgavs vara kring 2,000 stycken.
Målsättning för 2018 vad avser beredskapskontrollerna förefaller man ej uppnått, då MD V rapporterat 170 stycken genomförda beredskapskontroller under 2018.
Således är det trots allt en relativt jämn fördelning i övningsverksamheten mellan de olika militärdistrikten.
Inledningsvis är det på plats, återigen, att före ett resonemang kring mängden övningar som de facto genomförs av de ryska väpnade styrkorna, samt av vilken karaktär, för siffrorna kan, dels te sig små, dels te sig överväldigande.
Exempelvis anmäldes det under inledningen av 2018 att MD V skulle genomföra cirka 300 beredskapskontroller, lite mer än hälften av detta genomfördes visar det sig i slutändan.
Vilket är en viktig faktor att ta med sig, ofta är det stor diskrepans mellan vad som sägs och vad som de facto genomförs.
I vissa fall kan det vara mindre övningar eller färre övningsdeltagare än vad som sägs, men även i vissa fall kan det även vara fler, där Zapad-2018 kanske är det bästa exemplet, på det sistnämnda.
Vid ett möte den 29NOV2018 i det ryska nationella ledningscentret med Rysslands försvarsminister, diskuterades hur stridsvärdet hos förbanden i den västra strategiska riktningen, d.
MD V, kunde ökas.
Inom ramen för detta berördes bl.
Stridsvagnsarmén upprättats samt ytterligare två divisioner 3.
Motoriserade divisionenutöver det har ytterligare två divisioner upprättats en i MD C 90.
Stridsvagnsdivisionen samt en i MD S 150.
Mekaniserade divisionen samt ytterligare ett stridsvagnsregemente har upprättats som tillförts 1.
Ur det perspektivet blir det förståeligt att den operativa effekten måste ökas, då en så pass stor förbandsmassa har upprättats under de senaste 18-24 månaderna, främst i den västliga strategiska riktningen.
Det innebär även i förlängningen att Zapad-2018 sannolikt kommer bli en övning där ett stort antal förband samt förbandsledningar kommer valideras.
I sak skulle det, kunna, innebära att en större mängd övningstid, d.
Därtill om den operativa effekten skall ökas utifrån den stora mängden nya förband som upprättats, kommer det krävas mycket övning.
Vilket i sak skulle kunna förklara den dramatiska ökningen i övningsverksamhet för MD V under 2018.
Ryssland har givit uttryck för att den nu påbörjade stationeringen av NATO rotationsstyrkor i de baltiska staterna samt Polen, som ett led i att skapa en s.
Enligt Rysslands Försvarsminister, skall scenariot utvecklas utifrån NATO ökade aktivitet längs med Rysslands och Belarus gräns.
I denna kontext blir det mycket intressant att notera den dramatisktökade mängden järnvägstransporter med militärmateriel till Belarus från Ryssland under 2018, av totalt 5,625 öppet inhandlade godsvagnar för militärtransporter skall 4,162 stycken gå till Belarus, vilket kan jämföras gentemot det av västerländsk media bevakade Kaliningrad Oblast, som enbart har 50 stycken under 2018.
I sammanhanget så skall det även beaktas att detta är öppen inhandling, vissa transporter behöver ej redovisas öppet, varvid mängden militära godstransporter till Belarus under 2018 kan vara högre.
Zapad-2018 bedöms omfattat cirka 70 — 90,000 deltagare, utifrån alla parallella övningar som genomfördes, samt om inrikesministeriets trupper även skall inräknas.
Totalt kan Ryssland, sannolikt, i dagsläget leda och genomföra militära operationer i två strategiska axlar och samtidigt bibehålla en reserv.
Huruvida det är sannolikt eller ej, går i dagsläget ej att bedöma utifrån bristen på tillgängliga källor.
Vad som dock är sannolikt är att Zapad-2018 kommer bli större än vad Zapad-2018 var m.
Därtill den ökade mängden förband som upprättats inom MD V samt förmågor som tillförts sedan 2018, samt en trolig ökning i övningstid.
Under 2018 förefaller den totala mängden övningar för de ryska väpnande styrkorna varit cirka 3,500 stycken, 22 för 2018 har inga siffror hittats för hela året, däremot hade man vid tidpunkten för det årets strategiska övning, Tsentr-2018 uppnått cirka 2,000 övningar 23 och för 2018 var övningsmängden 3,360 övningar.
Således bör ett rimligt antagande vara att man likväl under 2018 kommer genomföra cirka 3,000 — 3,500 övningar.
Däremot är MD V sannolikt koncentrationsdistrikt under 2018 m.
Utgår vi från siffran 800 övningar för 2018, så torde en rimlig fördelning av övningsverksamhet till MD V under 2018 bli någonstans mellan 1,200 — 1,500 övningar d.
Detta utifrån att distriktet dels har årets strategiska övning, dels har ett flertal nyupprättade förband där den operativa effekten måste ökas och sannolikt valideras under Zapad-2018.
Därtill så kan det påräknas utifrån de tidigare årens beredskapskontroller och de mönster som där framträtt, att minst två stycken större sådana kontroller kommer genomföras inom MD V.
Övningsverksamheten inom MD V kommer sannolikt öka under mars månad och kraftigt intensifieras under Juni-Juli månad för att förbereda förbanden inför Zapad-2018.
Själva övningen kommer sannolikt genomföras under September månad likt de tidigare strategiska övningarna.
Därtill så förefaller Belarus kunna bli ett fokus övningsområde, med hänsyn till den stora mängd militär materiel som kommer kunna bli aktuellt att transportera dit.
Vad avser transporttjänsten till Belarus har huvudfokus kring den debatt som förts i huvudsak cirkulerat kring möjligheten om hela eller delar av 1.
Beroende på vad som skall övas så kan de mycket väl transporteras med hjälp av tungtransportförband, något som doktrinärt även skulle vara mer korrekt m.
Varvid den större stabstjänstövningen med både 41.
Armén inom MD C, under Augusti månad 2018, blir av intresse.
Övning Zapad-2018 kommer sannolikt innehålla ett scenario som omfattar högintensivstrid gentemot en högteknologisk motståndare.
Övningen kommer sannolikt genomföras i mitten av September.
Övningen kommer sannolikt omfatta stora delar av den västra strategiska riktningen d.
Troligtvis kommer övningen bli större än Zapad-2018 d.
En möjlighet finns även att tillförsel av reservförband övas från andra militärdistrikt, då främst MD C.
Stockholm: Krigsvetenskapliga instutitionen, Försvarshögskolan, 2005.
Hämtad 2018-01-2 2 3 RIA Novosti.
Shoygu: okolo 300 vnezapnykh proverok provedut v ZVO v 2018 godu.
Hämtad 2018-01-2 2 4 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
V 2018 godu soyedineniya i chasti Zapadnogo voyennogo okruga boleye 170 raz podnimalis' po trevoge.
Hämtad 2018-01-2 2 5 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
V Yuzhnom voyennom okruge v 2018 godu provedeno okolo 180 vnezapnykh proverok.
Hämtad 2018-01-2 2 6 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
V 2018 godu praktika vnezapnykh proverok voysk i sil VVO budet prodolzhena.
Hämtad 2018-01-2 2 7 Zdanavičius, Liudas Red.
Washington, DC: The Jamestown Foundation, 2018.
V Moskve sostoyalos' zasedaniye Kollegii Ministerstva oborony.
Hämtad 2018-01-2 2 IHS Jane's Defence Weekly.
Russia to create two extra army divisions to counter NATO.
Hämtad 2018-01-2 2 9 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
Ministr oborony Rossii otkryl operativno-mobilizatsionnyy sbor rukovodyashchego sostava Vooruzhennykh Sil.
Hämtad 2018-01-2 2 10 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
Ekipazhi vossozdannoy 90-y tankovoy divizii TSVO nachali podgotovku k tankovomu biatlonu.
Hämtad 2018-01-22 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
Ministr oborony proinspektiroval khod obustroystva 150-y motostrelkovoy divizii YUVO v Rostovskoy oblasti.
Hämtad 2018-01-22 RIA Novosti.
Dve novyye divizii ZVO i YUVO polnost'yu obustroyat v maye 2018 goda.
Pentagon casino in michigan for 18 and over Rossiyu v podgotovke vtorzheniya na Ukrainu.
Hämtad 2018-01-22 IHS Jane's Defence Weekly.
Russia completes reformation of 1st Guards Tank Army.
Hämtad 2018-01-22 11 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
Tankisty vossozdannoy 42-y motostrelkovoy divizii YUVO v Chechne pristupili k zanyatiyam po boyevoy podgotovke.
Hämtad 2018-01-22 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii.
V Moskovskoy oblasti sformirovan novyy tankovyy polk — preyemnik legendarnogo soyedineniya vremon Velikoy Otechestvennoy voyny.
Hämtad 2018-01-22 12 The Guardian.
Russia says US troops arriving in Poland pose threat to its security.
Hämtad 2018-01-22 Cable News Network.
Poland welcomes thousands of US please click for source in NATO show of force.
Hämtad 2018-01-22 13 Reuters.
Hämtad 2018-01-22 14 TASS.
Russian defense minister says Moscow forced to take measures in response to NATO buildup.
Hämtad 2018-01-22 15 Federalnoye Kaznacheystvo.
Izveshcheniye o provedenii elektronnogo auktsiona.
Hämtad 2018-01-22 17 Ulfving, Lars.
Stockholm: Krigsvetenskapliga instutitionen, Försvarshögskolan, 2005.
Moscow flexes its muscles as Minsk keeps silent.
Hämtad 2018-01-22 19 TASS.
Defense minister says nearly 100,000 civilians took part in Caucasus-2018 drills.
Hämtad 2018-01-22 20 Zdanavičius, Liudas Red.
Washington, DC: The Jamestown Foundation, 2018.
Training to fight: Russia's major military exercises 2011-2018.
Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI2018.
Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective — 2018.
Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018.
Russian troops conduct some 2,000 tactical drills in 2018 — defense minister.
Hämtad 2018-01-22 26 Zdanavičius, Liudas Red.
Washington, DC: The Jamestown Foundation, 2018.
Training to fight: Russia's major military exercises 2011-2018.
Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI2018.
Stockholm: Krigsvetenskapliga instutitionen, Försvarshögskolan, 2005.
Vendil Pallin, Carolina red.
Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2018.
Stockholm: Avdelningen för försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI2018.
V 2018 uchebnom godu v 41-y armii TSVO provedeno svyshe 300 takticheskikh ucheniy i trenirovok.
Hämtad 2018-01-22 Detta inlägg postades i Okategoriserade den av.
Det är nu bara några timmar sedan en man i grå paletå närmade sig Donald Trump med en mörk metallportfölj innehållandes diverse koder.
Allan Widman Detta inlägg postades i Okategoriserade den av.
The current turmoil in world affairs is not chaos, but the combined result of pendulum-swings in the realm of ideas, old grudges, and the very material matter of military superiority.
Since the West and the liberal market economies had won the Cold War, and furthermore demonstrated their total military superiority in the Gulf war, the risk of major war was behind us.
The world had become unipolar and optimism reigned supreme — nobody would dare to challenge the only remaining superpower, or the wider Western community.
Like Superman, he would hold the villains in check, until they mended their ways and became useful members of the community.
Anyhow, it was believed, globalisation was rapidly expanding the middle classes, and with middle class status would be sure to follow middle class values: democracy, clean government, the rule of law, good schools, moderation, etc.
In the end, according to this deterministic view, we would all become liberals.
The only military problem that remained — it was thought — was mopping-up operations in still untidy corners of the world, such as peace support operations in failed states, and counter-terrorism.
Odnako, that was not the way that things turned out, as we by now very well know.
The promised Eternal Peace did not last for more than 25 years.
At present, the West is facing increasingly bold geopolitical and military challenges from both conventional actors like China and Russia and from non-state actors like ISIS and the Taliban.
Moreover, the core states of the West are facing very serious challenges from within, in the shape of the groundswell that has brought us Victor Orban, the Polish government, Brexit, Donald Trump, Marie Le Pen and so on.
Why it turned out so differently will probably be subject of many books.
Suffice it here to say that that history was not over.
It came back with a vengeance, in a process driven by two separate but overlapping pendulum-swings, in combination with old grudges.
The Greeks taught us that overconfidence among men — hubris — is frowned upon the Gods and leads to dispatch of the Goddess of revenge — Nemesis — to punish the overconfident.
Hegel and Marx taught us instead that history is driven by the interaction of opposing forces, action begets reaction, and so on.
Regardless of whether one prefers a divine or a materialistic explanation for events, we have seen plenty of it lately.
The first pendulum-swing was triggered by hubris in America and in the West.
Under George Bush Jr and Tony Blair liberal interventionism reached its apogee; the West over-reached and overdosed on intervention in third world countries, trying to reshape their societies in our image.
The over time manifest failure of these interventions made the Western powers self-doubting, gun-shy and adverse to use of the military instrument of power — just as they had been in the late 1970s, after Vietnam.
Thus as the American voters elected Jimmy Carter after Nixon and Vietnam, they now elected Obama.
When the cat is licking his wounds, the rats come out… The second pendulum-swing had to do with the fact that globalisation and liberalization also gave rise to powerful forces working in the opposite direction.
The revolutions of 1989 triggered a chain of events which literally transformed the world.
The Soviet bloc collapsed, China and India was brought into the world economy, and the Western liberal model of society and its values seemed to reign supreme.
The climate of liberal triumphalism that reigned also opened the door for the propagation of the values, or fads, of Western elites, such as new public management, post-modernism, environmentalism and multiculturalism.
Although most people gained immensely from this transformation, the gains were not distributed equally, and some actually lost out.
In many ways, it seems as 2018 may be the anti-thesis — in a Hegelian sense — of the liberal miracle year 1989.
So, the recently all-powerful West has been weakened both by its own arrogance of power, mistakes and over-stretch, and by the forces and counter-forces it unleashed through globalisation.
What drives Russia and China?
First of all, China and Russia are very different societies and states in most respects.
Simply put, China is on the way up, with a growing if unbalanced economy and a vibrant technology-base, while Russia is clearly in decline, a resource-based economy marked by corruption and misrule —basically like Nigeria, but somewhat larger and with nuclear weapons.
Despite these differences both countries have important traits in common, which act as drivers in their desire to challenge the geopolitical primacy of the West and the international status quo.
The leaderships of both countries harbour resentment against Western dominance and military might, and especially against the limitations on their political room for manoeuvre imposed by their military inferiority.
Both leaderships also fear the loss of domestic political control and power, and perceive Western values such as democracy and openness as a deadly threat.
Western propagation of democracy and openness are thus assessed as deeply hostile acts.
In a manner eerily reminiscent of Serbia in the late 1980s, the leaders in both countries have embraced Nationalism as a good replacement for Marxism-Leninism in legitimizing their continued rule over their subjects.
In Russia, Putin has also added a large dose of orthodox traditionalism and Soviet nostalgia.
In playing the nationalism-card, the leaders in Peking and Moscow are literally playing with fire, as the Serbian example shows.
Once the genie of militant nationalism is out of the bottle, it may become impossible to put it back, or even to control it.
Leaders might be forced to live up to their own fiery rethoric, for fear of losing face, or losing power.
Here, the ghosts of 1914 should give us ample warning….
In China, the ruling Communist Party can still partly buy the people off with rising standards of living.
Not so in Russia, where the economy is in a downward spiral induced by rent-seeking and cronyism, now accelerated by sanctions and by low oil prices.
Thus, the social contract in Russia has changed.
Now, in exchange for accepting Putin and his cronies, they receive only a share in the glory of Russia as a strong great power, which successfully challenges a hostile and ever-scheming Western world.
Indeed, the extent to which Putin lately has fostered a siege-mentality and sense of impending war among the Russian people scares not only me, but also my colleagues who specialize in Russia.
The search for anti-dotes to Western military power So both China and Russia were dissatisfied with the status quo and wanted to revise it in their favour, but both were held back by the overwhelming military superiority of the guardian of the status quo, demonstrated so clearly in the Gulf War of 1990-1991.
Like Lex Luthor, the prime villain of the Superman comics, they needed to find the equivalent of a piece of Kryptonite — i.
With that accomplished, they could then restore the utility of the military instrument of national power, and thus restore themselves to great power status.
Since the Korean War, the geopolitical status quo in East Asia has been that China dominates the mainland, but the US dominates the sea and the islands.
There was no need for a rising China to match the military power of the US symmetrically or to achieve overall parity.
Once that was achieved, China could again dominate its small neighbours.
While it can safely be assumed that the Russian general staff have been longing for an anti-dote to American military supremacy since the first Gulf war in 1991, it was probably in the mid-00s that this search began in earnest.
The following year saw the short war against Georgia, which triggered radical military reforms and a major rearmament programme to modernize the Monopoly here and now full version game free download armed forces.
These two instruments can be used separately, or in combination with each other.
If there should be real danger of a reaction from the ever reluctant West, two steps forward could be followed by one step back, and the movement would still be a net gain.
This is the same modus operandi as that successfully applied by Slobodan Milosevic in Bosnia in 1992-1995.
Here, Russia has skilfully brought together at the tactical level instruments of state power normally coordinated at much higher levels.
In this respect, Russian hybrid tactics can rightfully be labelled as the dark side of a comprehensive approach.
Already in 2003, US analysts saw the outlines of a worrying capability that might make it possible for China to challenge the US.
East Asia and the Western Pacific is an area defined by a huge landmass in combination with vast expanses of water, sprinkled with mostly tiny islands, which are often thought of as two island chains.
If the US Navy is in control of these sea areas, it can dominate the area, protect local allies, and potentially also project power onto the mainland.
If it becomes too dangerous for US forces to dominate the area inside the first or even the second island chain, then things might fall apart.
For China to wrest control of the region from America by anti-access and area-denial would involve, for example, striking at US aircraft carriers and bases even at a long distance, incapacitating electronic communications and surveillance systems C4ISRand striking at other vulnerabilities, such as very long sea and air lines of communications.
The content is classified, but rather much can be gleaned from the unclassified debate on the concept and its components.
S-400 and short-range e.
Pantsiras well as a new generation of ballistic missiles Iskander.
What came as a nasty surprise apart from at all having to confront Russia militarily was that the Russians also had potent battle-field electronic counter-measures systems that could neutralise western digital systems, and electronic intelligence ELINT systems that could pin-point the location of enemy transmitters.
Added to that was also a capability for precision strikes beyond the line of sight.
In addition to these new capabilities, there are also several new anti-ship missile systems, including hypersonic, which should give the West cause for worry.
For China, it is to chase away the US from the western Pacific, and then to settle differences with the small nations of the region.
In a similar vein, Russia aims to make Western i.
US power projection, reinforcement and resupply of vulnerable allies in Eastern and Central Europe a very risky proposition.
It is ironic that globalisation — one of the forces that was seen as supporting Western long-term dominance — has indeed been undermining the very same Western dominance by making military gadgets which 30 years ago was a US click into something that you can almost buy off the shelf in a corner store.
The will is clearly there, up to a point, but is really the capability there?
How much of the deluge of new Russian Wunderwaffen that we see in the press and on TV are for real and how much is just for show.
Russia does after all have a GDP similar in size to Italy, is a regional power on the way down, and is dependent on imports for many key military technologies, especially electronics.
All systems have weak spots.
We need to look for and exploit their vulnerabilities, instead of banging our heads against the wall or tearing our hair.
Much can be accomplished by simply recouping capabilities the West once had, and reviving practices like flying on the deck.
Moreover, the laws of physics still apply, including that the surface of the earth is curved, while radar beams travel in a straight line.
Furthermore, though some problems may require a hi-tech or costly solution, all technical solutions do not have to be high tech or costly, or be produced bespoke by the defence industry.
We too could harness globalisation and what some call the fourth industrial revolution to our advantage.
For example, cheap drones, spin-ons from commercial low cost designs, could be very useful to swamp ground-based air defences or to act as decoys.
And you could buy them at your local hobbyist or make them with a 3D printer.
This is good news for our armed forces, but may be less good news for defence industries.
Notes The text is adapted from a lecture given to an external customer in November 2018.
Dr Robert Dalsjö is a politico-military affairs specialist with the Swedish Defence Research Agency FOI and a member of the Academy.
Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift, 2018:1; and Gudrun Persson ed.
Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective — 2018 FOI-R—4326—SE, Dec 2018.
FOI publications are available as downloads at.
The author is, however, solely responsible for the contents of this text, which does not necessarily reflect the official views of the FOI or of the Swedish government.
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man New York: The Free Press, 1992.
Fukuyama is the best known example, but there were many, many more writing, speaking and thinking in the same vein.
The then prime minister of Sweden, Fredrik Reinfeldt, very publicly subscribed to this view as late as the beginning of 2018, less than two month before Putin proved him wrong.
Johan Tunberger, Strategi för det oväntade: Länken mellan föränderliga mål och militär förmåga, FOI-R—0642—SE.
For a brief overview, with references, see Brännpunkt Baltikum, pp.
Hammes, Technologies Converge and Power Diffuses: The Evolution of Small, Smart, and Cheap Weapons, Policy Analysis No 786, www.
Det militärstrategiska värdet av norra Sverige samt Nordkalotten har ökat, sannolikt är det högre än under det s.
Sett till en konfliktsituation mellan Ryssland och NATO, kan utgången vid en konflikt på längre sikt mellan de båda antagonisterna avgöras i inom det geografiska operationsområdet.
Således intar norra Sverige samt Nordkalotten en särställning som ett av de viktigaste militärstrategiska områdena i den nuvarande kraftmätningen som pågår.
I Sverige diskuteras oftast ett militärstrategiskt viktigt område — Gotland, trots Sverige i dagsläget har minst fem, 1 Norra Sverige, Mälardalsregionen, Gotland, Öresund samt Göteborgsregionen.
I det förrabelystes Norra Sverige i generella termer, detta inlägg kommer fokusera på och förklara de bakomliggande faktorerna, eller om man så vill ingångsvärdena, till varför Norra Sverigesstrategiska vikt har ökat och kommer öka, i takt med ett sannolikt försämrat omvärldsläge.
Tre övergripande faktorer framträder tydligt, som i sin tur går att bryta ned till ett flertal underfaktorer, till varför Norra Sverige börjar inta en strategiskt viktig position.
Den första faktorn är den förändrade ryska marina doktrinen.
Den andra faktorn är den, sannolikt, med förmågor snart upprättade ryska avreglingszonen i södra Östersjön.
Den tredje och avslutande faktorn är den ryska arktiska fokuseringen.
Här skall tilläggas att detta skall läsas ur perspektivet av ett konfliktscenario, mellan Ryssland och NATO, med snabbt uppkommit händelseförlopp.
Såsom en incident, som eskalerar vid en sedan tidigare kraftigt försämrad säkerhetssituation, vilket får ses som det sannolikaste scenariot.
Den första faktorn, d.
Varav det är två geografiska områden, som främst utgör denna påverkan.
Det ena området är Arktis det andra området är Atlanten.
Där Atlanten förefaller, i dokumentet, inneha en högre prioritet, när områden rangordnas problem in europe challenges prevention and olika text stycken.
NATO:s ökade aktivitet längs med Rysslands gräns och närområde anges som en direkt konsekvens till fokusering på Atlanten.
För att Ryssland skall kunna påverka NATO i Atlanten blir det för dem synnerligen viktigt att direkt eller indirekt utöva kontroll över delar av norra Norge, Björnön, Svalbard samt Island, därtill neutralisera de delar av SOSUS systemet som ligger utlagda i Barents hav, Norska havet samt i det s.
Indirekt kommer detta innebära att både den svenska och finska delen av Nordkalotten blir synnerligen intressant för både NATO och Ryssland.
Detta terrängområde angränsar till, för de båda parterna, ett sannolikt operationsområde, vilket gör den svenska och finska terrängen till ett intresseområde.
I sammanhanget bör ett uttalande av den norska försvarsministerns beaktas.
Försvarsministern påtalar att Ryssland i dagsläget innehar förmågan att markant påverka NATO flottrörelser i Norska havet, detta inverkar sannolikt även negativ på NATO förmågan att hindra NM förflyttning ut i Atlanten.
Vid flygtransport skulle förflyttningssträckan minskas och därmed tidsåtgången från t.
På motsvarande sätt borde även en markoperativ transport av förband gå snabbare över svenskt och finländskt territorium till Finnmarksområdet, som minst öppnar det upp ytterligare en framryckningsaxel vid en markoperativ transport, vilket ökar framryckningshastighet och minskar sårbarhet.
Det ingångna värdlandsavtalet med NATO, möjliggör som bekant sådana förflyttningar.
Vad avser verkansavstånd o.
Vad avser tillförda förband som genomför sjötransport, från främst Nordamerika, så tvingas dessa antingen genomföra truppförstärkningar norr eller söder om Östersjön till de baltiska staterna, därtill får det anses vara tveksamt att de skulle gå in i vad som förefaller vara en enklare rysk maritim avreglingszon i Norska havet och där genomföra urlastning.
I det nordliga alternativet får det anses som sannolikt att urlastning sker i Göteborgshamn m.
Slutligen genomförs sjötransport över norra Östersjön till de baltiska staterna.
Ett sydligt alternativ innebär sannolikt urlastning i hamnar vid Nordsjökusten och förbanden förflyttar sig via Tyskland och Polen in i de baltiska staterna, därtill torde den snart förhandslagrade amerikanska brigaden i Nederländerna, 14förflyttas på detta vis, där personalen sannolikt flygs in.
Ett avslutande tredje alternativ är att man flyger in stora delar av personalen för den förhandslagarade Marine Expeditionary Brigade MEB i Tröndelag och därefter genomför en marktransport genom Sverige därefter sjötransport till de baltiska staterna, vilket viss information som framkommit kan tyda på.
Då det kommer ligga i både NATO och Rysslands intresse att antingen skydda respektive påverka den förhandslagrade MEB:en i Tröndelag.
Därtill får det ses som sannolikt att delar ur denna MEB kommer utnyttjas för att förstärka norra Norge varvid den första faktorn träder in.
Oaktat valet av alternativ så kommer transporterna bli gripbara, då de i huvudsak kommer kanaliseras till ett fåtal väg- och järnvägsalternativ.
Där insatser med kryssningsrobotar, flygangrepp eller sabotageförband gentemot sårbara punkter kraftigt kan försena transporterna, utöver den redan ökade tiden då förstärkningarna ej kan förflyttas direkt till de baltiska staterna.
Således kan man inte enbart se en avreglingszon ur en luft- och sjödimension utan markdimensionen måste även beaktas, då det dramatiskt kan utöka den faktiska räckvidden på en avreglingszon.
En annan underfaktor vilket får ses som trolig i dagsläget, är att Östersjömarinen ÖM med sin huvuddel enbart kommer verka Östersjön i händelse av en konflikt mellan Ryssland och NATO.
Detta utifrån det faktum att Ryssland ej genomfört någon omfattande övningsverksamhet i Atlanten med ÖM.
Därtill medger, sannolikt, inte storleken på ÖM att de kan delas i två separata strategiska riktningar, såsom Östersjön och Atlanten.
Därmed blir det än viktigare att NM kan förflytta sig säkert ut i Atlanten.
Den tredje och avslutande faktorn är Rysslands fokusering kring Arktis, här kommer enbart den militära dimensionen och i den västra delen av Arktis beröras.
Denna faktor består av två underfaktorer.
Den ena är att skydda det s.
Bastionområdet utgörs dels av ett fördröjningsområde, dels av ett hindraområde gentemot NATO.
Fördröjningsområdet kan enkelt beskrivas som det Norska havet och hindraområdet Barents hav.
I fördröjningsområdet skall NATO flott- och flygstridskrafter påverkas och i hindraområdet skall de stoppas.
Syftet med detta är att skydda de kärnvapenbärande ubåtarna, men även skydda viktig infrastruktur för dessa, såsom långräckviddig förvarningsradar o.
Skyddet gentemot fjärrstridsmedel som kan tänkas förflytta sig över norra Ryssland, har accentueras på senare tid.
Detta i sig är ingen avgörande faktor till att det strategiska värdet av norra Sverige ökar.
Dock ligger det som en underfaktor tillsammans med de tyngre faktorerna och övriga underfaktorer som skapar en helhetsbild kring en ökad strategisk vikt av norra Sverige, och troligtvis en än större strategisk vikt på medellång sikt.
Den ryska Norra marinens behov av att kunna påverka sjöförbindelserna i Atlanten samt försvara det s.
I dagsläget har USA två förrådsställda enheter i Europa, inom närtid en pansarbrigad i Nederländerna samt en MEB i Norge.
Detta är vad USA snabbt kan stödja NATO med i händelse av ett kraftigt försämrat säkerhetsläge eller väpnad konflikt.
Vilket även ökar den strategiska vikten av sjöförbindelserna över Atlanten mellan Nordamerika och Europa.
För NATO utgör det sannolikt en ödesfråga om förband kan överföras från Nordamerika och för Ryssland att kunna påverka dessa transporter över Atlanten.
Den största förbandsenheten är MEB:en i Norge på närmre 15,000 man totalt.
Detta gör att MEB:en blir ett tyngdpunktsförband, för att kunna insättas snabbt i Europa samt norra Norge, därmed ökar även den strategiska vikten av mellersta Norrland.
Avreglingszonen i södra Östersjön ökar Norra Sveriges strategiska vikt, då kanaliseringseffekten sannolikt tvingar NATO till att utnyttja MEB:en för att förstärka de baltiska staterna.
Avslutningsvis utgör den ökade ryska fokuseringen, t.
Sammantaget utgör dessa tre faktorer en tydlig indikering på att den strategiska vikten av Nordkalotten i dagsläget har blivit än högre än under det kalla kriget.
Båda antagonister har begränsat med resurser i händelse av en konflikt varvid vikten att optimera sina förutsättningar för att kunna lyckas kommer vara avgörande.
Därmed sätts även Nordkalotten i ett särskilt viktigt perspektiv, för att kunna skapa dessa förutsättningar för båda parter blir det geografiska området synnerligen viktigt.
Slutligen så innebär det att den strategiska vikten av vad som benämns norra Sverige i militärstrategiska sammanhang har ökat väldigt mycket och tydligt.
En väpnad konflikt mellan Ryssland och NATO kan i mångt komma att avgöras i den nordligaste delen av norra Europa.
Den avgörande faktorn är hastighet i förflyttning av förband, vilket kommer avgöra vem som kan påverka vem och därmed försegla utgången i händelse av en väpnad konflikt.
Sverige och Finland som är placerad mitt emellan två antagonister kommer sannolikt ej kunna stå utanför en sådan kraftmätning.
Således samma strategiska förhållanden som råder i södra Östersjön råder nu i Nordkalotten d.
Utifrån de faktorer som tagits upp får det ses som sannolikt att en konflikt som startar i södra Östersjön, play roulette way win best to and kommer sprida sig till Nordkalotten.
Dock kan utgången i södra Östersjön till del eller helt avgöras kring utgången på Nordkalotten.
The Northwestern TVD in Soviet Operational Strategic Planning.
Arlington: Office of Net Assessment, 2018.
Cold War Submarines: The Design and Construction of U.
Dulles: Potomac Books Inc, 2004, E-bok.
Wiśniewska, Iwona et al.
Kaliningrad Oblast 2018 The society, economy and army.
Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2018, E-bok.
Arméutveckling — Debatt om nationellt försvar.
Hämtad 2018-01-17 The Telegraph.
Putin eyes Russian strength in Atlantic and Arctic in new naval doctrine.
Hämtad 2018-01-17 Deutsche Welle.
Russian navy to focus on energy-rich Arctic, Atlantic oceans.
Hämtad 2018-01-17 The Guardian.
WikiLeaks cables reveal secret Nato plans to defend Baltics from Russia.
Hämtad 2018-01-17 5 Hobson, Rolf.
Navies in northern waters 1721-2000.
London: Frank Cass, 2004, s.
The Northwestern TVD in Soviet Operational Strategic Planning.
Arlington: Office of Net Assessment, 2018, s.
The Norwegian intelligence service 1945-1970.
London: Routledge, 2018, E-bok, s.
Cold War Submarines: The Design and Construction of U.
Dulles: Potomac Books Inc, 2004, E-bok, s.
Ithaca: Cornell University Press, 2018, E-bok, pos 3137, 3160.
Norway urges Trump to issue predictable, clear policy on Russia.
Hämtad 2018-01-17 Sveriges radio.
Värdlandsavtalet röstades igenom i riksdagen.
Hämtad 2018-01-17 9 Wiśniewska, Iwona et al.
Kaliningrad Oblast 2018 The society, economy and army.
Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2018, E-bok, s.
The Russia — NATO A2AD Environment.
Hämtad 2018-01-14 12 Navy Recognition.
Russian Tupolev Tu-22M3 long-range bombers practiced laying mines in maritime zones.
Hämtad 2018-01-17 14 U.
Prepositioned equipment site officially opens in Netherlands.
Hämtad 2018-01-17 15 Foreign Affairs.
The Plan to Deploy U.
Hämtad 2018-01-17 16 Stars and Stripes.
US Marine force in Norway to eye Arctic and beyond.
Hämtad 2018-01-17 18 Reuters.
Norway urges Trump to issue predictable, clear policy on Russia.
Hämtad 2018-01-17 20 RIA Novosti.
Dlya chego amerikanskiye bombardirovshchiki V-52 letayut vdol' rossiyskoy Arktiki.
Hämtad 2018-01-17 Russia Beyond The Headlines.
Russia expands its presence in the Arctic.
Hämtad 2018-01-17 21 Sveriges Television.
Misstänkt kartläggning av norrbottnisk infrastruktur.
Hämtad 2018-01-17 Sveriges Television.
Misstänkt ryskt spionage ökar i norra Sverige.
Hämtad 2018-01-17 Sveriges Television.
Misstänkt kartläggning av akutsjukvård — rapporterad till SÄPO.
Hämtad 2018-01-17 Detta inlägg postades i Okategoriserade den av.
Men alltsedan Donald Trump överraskande valdes till USA:s 45:e president har analysen av hans tänkbara utrikespolitik fokuserat på hans relationer till Moskva respektive Beijing.
Debatten handlar således, föga förvånande, fortfarande om förhållandet mellan stormakterna, vilket också Putins och Xis agerande under senare år åter betonat.
Tendenserna till maktfragmentering är en realitet men går inte så fort och har nu åter kommit i skymundan.
Donald Trumps uttalanden om storpolitiken under valkampanjen och sedan han valts har tenderat att vara mycket kontroversiella.
De har tolkats som att Trump vill skaka om i systemet.
Det bör dock anmärkas att en person som uppenbarligen snarare än att föra ett resonemang levererar grammatiskt ofta ofullgångna utropstecken via Twitter inte är lätt att tolka.
Normalt arbetas den amerikanska politiken fram genom en oftast, särskilt under Barack Obama, noggrann konsultationsprocess.
Nu gör den valde, men inte tillträdde, nye presidenten som det verkar spontana och oftast kontroversiella uttalanden.
Här finns en redan synlig källa till politiska konflikter.
Positiva referenser från Trumps sida till Putin har tolkats som att han skulle vara beredd träffa en överenskommelse med Moskva i syfte att förbättra de allt sämre relationer som USA under Obama haft med Ryssland.
Putin krävde i december 2018 i sitt årliga anförande om nationens tillstånd strategisk likställighet med USAnär han betonade att frånvaron av sådan likställdhet vore farlig.
Men detta är något som successiva amerikanska presidenter sedan murens fall förvägrat Ryssland.
Är Donald Trump beredd göra detta?
Men vad skulle USA få i stället, utöver ett allmänt löfte från Putin att om han får vad han vill ska han uppföra sig väl?
Är en rysk evakuering av östra Ukraina alls tänkbar?
Krims annektering lär vara oåterkallelig.
Det område där de båda ledarna tycks ha samma syn gäller ju kampen mot IS.
Men ett gemensamt agerande mot kalifatet gynnar också Iran, som flera av Trumps ledande medarbetare, som blivande försvarsministern James Mattis och säkerhetsrådgivaren Michael Flynn, ser som USA:s stora fiende.
Några hotell i Moskva?
Stormaktspolitiken är emellertid inget Monopolspel.
USA skulle riskera att anklagas för att genom olika eftergifter hålla revisionisten Vladimir Putin på gott humör.
Det är inte svårt att förstå varför Muenchen- eller Jaltasyndromet börjar dyka upp igen i debatten i Europa.
USA: s relationer med Ryssland har under senare år blivit allt sämre.
Med Kina har USA, med viss svårighet, lyckats upprätthålla någon form av dialog även om den kinesiska maktutvecklingen, framför allt i Sydkinesiska sjön, tydligt stör Washington.
Till följd av Putins utrikespolitik har förskjutningen av den storpolitiska tyngdpunkten mot Asien för USA:s del blivit på hälft.
Nu har Donald Trump redan under valkampanjen signalerat att han, vid sidan av IS, ser Kina som huvudfienden.
Genom Trumps egna Twitterkommentarer till sitt telefonsamtal med Taiwans president nyligen kan man läsa sig till att han antingen inte riktigt förstår eller struntar i de politiska åtaganden som USA gjort för 45 år ang den s k one China-politiken.
Trump menar att han vill ha något i stället om han skulle erkänna Kina som ett land, inkl Taiwan, sannolikt appreciering av den kinesiska valutan eller löfte om stopp för bas­upp­bygg­naden i Sydkinesiska sjön.
Det är ytterst osannolikt att Kina ett ögonblick skulle ens reflektera på att justera sin principiella syn på landets territoriella integritet.
Att Trump aviserat att USA för egen del inte skall tillträda TPP Trans-Pacific Partnershipökar faktiskt endast Kinas roll i Asien.
Trump förefaller således redan ha skjutit sig i foten.
Så långt har vi hållit oss till vad hittills Trump sagt eller antytt.
Men hur kommer det att te sig i praktiken efter den 20 januari då han tar över?
Det vet vi givetvis mycket litet om.
Eftersom Trumps s k attention span tycks vara begränsat kan han, utöver några grundläggande värderingar, komma att ändra sig många gånger.
Någon ledning kanske man kan få av de ministrar och rådgivare han så långt valt eller nominerat.
Hans kabinett består av en blandning av miljardärer och generaler, bland vilka de tillträdande utrikes- och försvarsministrarna, Exxonchefen Rex Tillerson respektive marinkårsgeneralen James Mattis, har fått goda vitsord och så långt klarat senatsförhören väl.
Men nästan lika viktiga blir, på grund av ledande ministrars bristande erfarenheter av regeringsarbete, de nomineringar han kommer att förelägga senaten för posterna som biträdande ministrar och ytterligare två politiska nivåer Deputy Secretary, Under Secretary resp Assistant Secretaryinalles flera tusen personer.
På det säkerhetspolitiska fältet väckte den protestskrivelse som dryga 60 centrala republikanska veteraner publicerade under valkampanjen mycken uppmärksamhet.
De som skrev på detta upprop lär inte, om de inte direkt gör avbön, komma ifråga för några poster i Trumpa­dministra­tionen.
Detta begränsar uppenbarligen urvalet, även om det i tankesmedjor och på universiteten alltid finns personer som vill smaka maktens sötma.
Men de allra flesta av dem har ingen erfarenhet av att verka inom administrationen.
Här kan Trump komma att stöta på problem med att få senatens godkännande, varunder existerande utrikespolitiska meningsskiljaktigheter inom det republikanska partiet lär visa sig.
Den republikanska majoriteten är endast 51-49.
Det monopoly here and now full version game free download ytterst ovanligt att senaten nekar presidenten att välja sina ministrar, men ganska vanligt att detta organ för att demonstrera sin makt väljer att fälla, eller vanligare vägra att ens ta upp specifika politiska tjänstemän till diskussion.
Det finns goda skäl att anta att den nya administrationens tänkande kommer att kollidera med verklighetens krav.
Det är därför inte osannolikt att en eventuell smekmånad mellan Trump och Putin kan bli rätt kortvarig, vilket den förre i sin presskonferens den 11 januari föreföll inse.
Även om Trumps uttalanden om Nato tillhör dem som väckt mest uppmärksamhet, är det ändå troligt att han kommer att inse att de europeiska allierade och Japantrots i många fall jämförelsevis små försvarsbudgetar, inte saknar strategisk betydelse och att lojaliteten med USA inte kan mätas i pengar.
En amerikansk isolationism a la 1920-talet är otänkbar i dagens värld, även om USA:s internationella engagemang och stödet för detta har minskat, framför allt till följd av Afghanistan och Irak, men också på grund av ekonomin.
Ett skäl för Donald Trump att närma sig Ryssland är de facto att, enligt principen två slår den tredje, bilda front mot Kina, som han uppenbarligen nu ser som sin huvudfiende.
Frågan är hur intresserad Putin skulle vara av att fjärma sig från Xi och gå Trumps ärenden?
Efter det amerikansk-kinesiska upptinandet 1972 intog Moskva t ex i Vietnam en låg profil för att inte riskera ännu närmare relationer mellan Washington och Beijing som då skulle kunna försämra Sovjets position.
Richard Nixon och framför allt Henry Kissinger utnyttjade relationerna med Kina till att sätta press på Moskva.
Kissinger, som besökt både Trump Tower och Beijing efter valet, månar om förhållandet till både Ryssland och Kina.
Men detta passar t v inte in i Trumps världsbild som kräver fiender på vilka man kan skylla det som gått fel, vilket i Trumps värld är det mesta.
Den typ av diplomati som Henry Kissinger bedrev under sin glanstid är nog ganska unik i senare historia.
Trump­administra­tionens främsta kort är troligen att han tills vidare är den okända faktorn i ekvationen Putin-Xi-Trump som de båda i ämbetet äldre statsledarna undrar över.
Trump har ofta sagt att han i sin utrikespolitik vill vara oförutsägbar och överraska.
Varför skall man tala om sina drag i förväg; det är bara att ge fienden ett försteg?
Det är säkert lockande för en affärsman och icke-politiker som Donald Trump att då och då välta schackbrädet.
Men det är förstås ett spel som också andra kan spela.
Vladimir Putin har med viss framgång gjort det under senare år.
Kina eftersträvar emellertid i första hand stabilitet och förutsägbarhet.
Kina upplever sig inte som en revisionistisk stat utan vill ses som ordningens och legitimitetens upprätthållare, vilket kan komma att återspeglas när Xi Jiping kommer till World Economic Forum i Davos.
Basutbyggnaden i Sydkinesiska sjön tjänar endast, enligt Beijing, till att försvara urgamla kinesiska intressen.
Den ryska revisionismen med dess ibland överraskande uttryck däremot nästan borgar för problem i relationen till ett USA också under Trump.
Den påstådda ryska interventionen hackarvägen i den amerikanska valkampanjen kommer knappast att försvinna från agendan och har dessutom förstärkt misstron mellan den tillträdande presidenten och underrättelseorganen.
Att det kalla kriget under 40 år inte kom att urarta till en global katastrof berodde främst på att de båda supermakterna faktiskt försökte vara ganska förutsägbara och trodde sig veta var de röda linjerna fanns.
Den statsledare som under denna period tog de största riskerna var den impulsive Nikita Chrustjov som under Berlinkriserna 1958 och 1961 samt framför allt under Cubakrisen 1962 spelade krona och klave med allas vår säkerhet.
Häromdagen antydde han således möjligheten av en ny runda i vad avser kärnvapenkapprustning.
Den trots allt mest lugnande faktorn i bilden är att Donald Trump har en ideologisk anknytning till republikansk isolationism — och tyvärr misstänksamhet mot FN och multilateralt samarbete — och att han i detta hänseende faktiskt vill följa i Obamas fotspår och förhindra ytterligare amerikanska militära interventioner.
Hans prioritet är infrastrukturen, ekonomin och jobbskapandet, vilket i första hand involverar handelspolitiken där han sannolikt kommer att vara aktiv.
Detta b o r d e från hans sida leda till återhållsamhet med andra utrikespolitiska utspel.
Å andra sidan kommer Trump säkert, ibland motvilligt, att tvingas agera på den internationella scenen oftare än han nu kanske tror.
Relationen till Donald Trumps USA kommer att kräva av utländska betraktare försöker förstå vad som är spontana infall och vad som är grundläggande värderingar hos både presidenten och hans närmaste omgivning.
Författaren är Fil dr, Ambassadör och ledamot av KKrVA.
Nedan följer ett gästinlägg, denna gång från J.
K Nilsson, en välkänd profil i den internetbaserade försvarsdebattsfären.
Nilsson har bloggen som numera fungerar främst i formen av ett arkiv.
Nilsson har en bakgrund i Flygvapnet och arbetar idag på FMV med vapen till flygande plattformar.
Nilsson har dock en anställning i Försvarsmakten som reservofficer och tjänstgör främst under flygvapenövningar.
Nilsson kontaktade mig i samband med diskussionerna kring Patgb 360 som följde på de tidigare inläggen på bloggen, och önskade att få dela med sig av lite tankar han hade i ämnet "strid mot luftlandsättning", och tillföra ett flyg- och vapentekniskt perspektiv.
Diskussionsvillighet och nya infallsvinklar uppmuntras av mig, och hans perspektiv ger ytterligare bredd till diskussioner kring det nationella försvaret och hur vi TILLSAMMANS bäst möter en angripare.
Som vän av ordning vill jag såklart påpeka att Nilssons inlägg inte på något vis menar att spegla försvarsmyndigheternas syn på materiel, organisation eller användande.
Golvet är ditt, J.
Herr Flax har ju som vi sett öppnat för en välgörande diskussion om nyttan med motoriserade förband i Svenska armén.
I Herr Flax ursprungliga inlägg så ställdes frågan; "Men vad ska de göra när de väl är framme?
Visserligen är förbandet ett system i sig och blir så användbart som innehållet i form av teknik, taktik och procedurer medger, men ett förband existerar inte heller som ensam kloss utan återfinns i ett ytterligare systemsammanhang.
Jag vill med detta kortare inlägg lämna min syn på hur flyget kan bidra i denna strid.
Låt oss tänka att våra stridsflygförband inte kan avvärja en fientlig luftlandsättning då fienden kraftsamlar sitt jaktflyg och uppträder på ett sådant vis att vårt flyg inte kan påverka fiendens luftlandsättningsförband när de befinner sig i luften.
Om vi då har snabbrörliga markstridsförband så kan vi fördröja och kanske även binda dessa förband på marken, intill dess att vi med andra förband i samverkan kan slå dem.
Inledningsvis borde vi kunna påverka fienden med förband ur flera stridskrafter för att bryta dennes tempo och organisering.
Om "om" inte funnits, tillsammans med Dublinkonferensen, så hade vi kunnat byta eget jaktflyg mot ett flyganfall med den utfasade Bombkapsel 90 BK90 efter att luftlandsättningen genomförts, men innan fienden games free find and online no downloads seek ut var man har all utrustning och gjort uppsittning för framryckning, det sårbaraste skedet i en luftlandsättningsoperation.
Vad skulle vi kunna göra istället?
Vad kan vi titta på framgent?
Vi har genom forskning och tekniktransferprogram i Sverige hamnat på förkant i denna teknikutveckling, och man har genomfört prov på typlika stridsdelar, med mycket gott resultat.
Det som återstår för oss och potentiella leverantörer är att produktifiera dessa stridsdelar och vi skulle med fördel kunna göra det själva.
En sådan produktifiering skulle kunna gå mot att fylla det glapp som BK90 lämnade efter sig, helt enligt presentationen som jag länkar till i detta stycke.
Pengar har redan avsatts för dessa materielprojekt, och steget till att packa om den provade teknologin är inte särskilt långt.
Detta är en teknikutveckling som redan idag har delfinansierats av Försvarsmakten och genomförts av FMV och försvarsindustrin.
Vi har ett gott samarbete med Boeing som levererar Bombsystem SDB I till oss, så vi skulle kunna skapa en variant av SDB I som inte bara är gångbar för våra nationella behov, utan även har en exportpotential.
Vi har en fullständig integration i Gripen, att byta stridsdel innebär inga extra kostnader för systemet.
Går vi upp till Mk82 så kan vi genom GBU-49 kasta iväg ett flertal större men färre bomber på ett kortare avstånd.
I skrivande stund genomförs som har zonrör för höjdbrisad.
Detta krävs för att vi ska få riktigt bra effekt i det scenario jag beskriver.
Nackdelen med GBU-49 är att den är personalintensiv att klargöra inför flygning och fällning så en alternativ utveckling för den här förmågan skulle kunna vara att istället integrera JDAM på Gripen.
Genom att ha ett systemperspektiv så kan vi lösa uppgifter genom synergieffekter där man kombinerar rörelse och verkan från två olika förband för att uppnå något som kräver betydligt större insatser och resurser ifrån försvarsgrenarna enskilt.
Ett stridsflygförband har visserligen sin främsta uppgift i att möjliggöra handlingsfrihet till sjöss och på land genom att genomföra luftförsvar, men genom att kombinera dessa förband kan vi försvara oss där vi för tillfället är svagare.
Vi har i dagens läge inte råd att fokusera på enskilda system och stuprörstänk mellan stridskrafterna, utan måste fortsätta försöka se till övergripande systemegenskaper och hur vi kan uppnå synergieffekter mellan de olika systemen och arenorna!
K Nilsson Ytterligare underlag för den intresserade:.
Detta inlägg postades i Okategoriserade den av.
När en aspirant ger upp ringer han tre gånger i klockan och lägger sin hjälm på marken som ett tecken på nederlag.
Tempot och intensiteten i kursen har gjort article source efter den tredje veckan, känd som Hell Week, var det en gång endast 9 aspiranter ur en klass på över 100 kvar.
Resterande hade då lämnat utbildningen genom att ringa tre gånger i den ökända klockan som ett tecken på att de gett upp.
Ett politiskt krav att öka antalet specialförbandsoperatörer hade dock tvingat dem att se över sina metoder.
Genom förfinade psykologiska screeningtest samt att hjälpa med preparandkurser, dietister, coacher och tränare under en längre förberedande fas maximerades aspiranter chanser att klara sig.
En av kurserna med det nya preparandsystemet resulterade i att hela 27 individer stod kvar efter Hell Week, av alla testvärden att döma bättre tränade än någon tidigare kurs.
Glädjen borde varit stor, men responsen inom organisationen blev den omvända.
Den inlärda normen var att ju färre som klarade sig, desto bättre borde de vara.
Historiskt har kraven för att bli utvald som soldat huvudsakligen varit rent fysiska.
Detta då gränssättande färdigheter som att rida, marschera långt och klara övriga umbäranden ställt större krav på fysik än intelligens och bildning.
Den dramatiska utveckling som skett inom urval och selektering beror både på cats bats and hats slot machine online den generella utvecklingen inom den psykologiska vetenskapen samt ökade krav som den tekniska utvecklingen ställt på individen.
Bland annat har mekaniseringen av armén samt framväxten av ett modernt flygvapen skapat behov att selektera individer med förmåga att tillgodogöra sig allt mer krävande utbildningar.
Även psykologiska personlighetstester har med tiden kommit att användas.
Under andra världskriget konstaterade Office of Strategic Services OSS att oavsett hur motiverade och vältränade individer som sökte sig till organisationen var inte alla personlighetstyper lämpliga för den mentala pressen att arbeta obemärkt bakom fiendens linjer.
Lärdomar som är giltiga för långt fler förband.
Med ökade krav på individuell färdighet och ändliga personalresurser ökar behovet av att redan innan utbildningen av en soldat påbörjas placera rätt person på rätt jobb.
Med tiden har tester för generell begåvning, fallenhet för framtida utbildning och specifika yrkestester kommit att bli naturliga inslag i alla moderna militära organisationer.
I Sverige började militärpsykologiska verktyg användas under 40-talet.
Inskrivningsprovet, vanligen bara kallat I-provet, togs fram av Torsten Husén, en svensk pionjär inom det militärpsykologiska området.
I-provets syfte är att genom olika delprov mäta generell begåvning på en skala mellan 1 och 9.
Genom åren har fler än 3 miljoner svenskar genomgått detta, och andra personlighets- och lämplighetstester, under sin mönstringsprövning.
Utvecklingen av dessa tester skedde först från Personalprövningsdetaljen som 1955 ombildades till Militärpsykologiska Institutet, MPI.
Många av testerna används än idag, om än i kontinuerligt förbättrade former.
Exempelvis krävs en skattning av minst 6 på det 9-gradiga I-provet för att bli uttagen till officersutbildningen idag.
Vissa befattningar kräver även särskilda lämplighetstester.
Med tiden har befattningar som exempelvis tolk, dykare och fallskärmsjägare kommit att omfatta kompletterande test för att bedöma de sökandes förmåga och fallenhet.
Tester kan också användas för att identifiera olämpliga värderingar eller oönskade motiv bakom en ansökan.
Ofta är tester inte absoluta utan genomförs som grund för en psykologintervju och som del i en helhetsbedömning.
I all urval och uttagning är validiteten avgörande.
Tester måste mäta vad vi vill mäta och detta måste vara kopplat till den tilltänkta utbildningen.
Det är inte möjligt att här i detalj beskriva varje tillgängligt test.
Detta inlägg fokuserar på hur testerna används som verktyg för uttagning mot militära utbildningar, två verksamheter som är ömsesidigt beroende.
Som kommer att visas sammanblandas inte alltför sällan uttagningstester och utbildning som verksamheter.
Ofta med förödande konsekvenser.
Men i många fall har psykologiska tester och förbättrad pedagogik uppstått som en effekt just av denna brist.
Krigsflygskolan och gallringsfilosofin Under mitten av 1960-talet upplevde Krigsflygskolan på Ljungbyhed ett rekorddåligt resultat.
Endast 21% av årskullen kunde examineras som piloter efter den grundläggande flygutbildningen, GFU.
Situationen bedömdes som ohållbar.
Alltför få flygförare kom ut i tjänst i relation till det behov som fanns på flottiljerna.
Det största problemet var dock att utbildningskvalitén på de som klarade sig generellt var för dålig, något som avspeglades i den ökade haveristatistiken.
Bortfallet var till stor del beroende på en bakomliggande utbildningsprincip som flygvapenofficeren Folke P.
Metoden var oerhört dyr både i pengar och genom att den band personella resurser.
Sandahls kritik mot utbildningen var tydlig.
En av de främsta orsakerna till problemen var de enskilda flyglärarnas syn på sin egen uppgift.
Den mentala inställningen att gallra bort olämpliga individer och att lära ut kunskaper och färdigheter så effektivt som möjligt är två helt olika roller, som i pedagogisk mening är svåra, för att inte säga omöjliga, att förena.
Flyglärarna lade mer tid på att kontinuerligt leta tecken på en aspirants brister än att se till att denne blev så bra som möjligt.
Vittnesmål berättar även om att flyglärarens förutfattade mening om eleven som oduglig kunde gå över i direkt pennalism där avskiljningar skedde mer efter lärarens personliga uppfattningar och sinnesstämning, än med grund i bristande lämplighet eller prestation hos eleven.
Den uppenbara risken med en grundinställning om elevers oduglighet är att det snabbt blir en självuppfyllande profetia.
Aspiranterna fick minimal återkoppling på vad de gjorde rätt eller fel under sina enskilda flygpass, men rangordnades likväl av instruktörerna.
Detta fick aspiranterna att se varandra som konkurrenter istället för kamrater.
Att lära sig flyga är för de flesta tillräckligt stressfyllt, men ovetskapen om hur de låg till tillsammans med det kontinuerligt överhängande hotet om att bli avskilda skapade en osund och obefogad stress.
Eleverna blev mer inställda på att inte bli avskilda än att tillgodogöra sig flygutbildningen.
De som tog sig igenom utbildningen var ofta, med självklara undantag, inte de bästa utan de som flög under radarn och inte drog på sig instruktörens gallrande blick.
Ett exempel är Defence Mechanism Test DMT som mäter distorsion i perceptionen och förmågan att varsebli hot genom att värdera hur testpersonen uppfattar bilder som visas under bråkdelen av en sekund.
Testet har varit omdiskuterat, men effekten av de utökade psykologiska förtesterna blev en ökning av antalet elever som klarade utbildningen och en kraftig minskning av antalet haverier.
Parallellt infördes en ny pedagogisk grundtanke under namnet OKAFF: Operation Kvalitetshöjning Av FlygFörarutbildningen.
Den skadliga gallringsfilosofin begravdes och flyglärarens roll förändrades från att agera domare till att vara instruktör och utbildningen mot att utnyttja elevernas potential bättre.
Ett system för kontinuerlig återkopplingen om elevens framsteg och förbättringspunkter i flygutbildningen blev en självklarhet.
Resultatet var slående: från endast 21% ökade det procentantal elever som slutförde utbildningen till hela 92%.
Ett förhållande som hållit sig relativt konstant sedan dess.
Det händer självklart fortfarande att individer måste avbryta utbildningen, exempelvis av sociala eller uppkomna medicinska skäl.
Gallringsfilosofin bygger på antagandet att om du kontinuerligt avskiljer den sämste borde de bästa bli kvar.
Antagandet kan vid första anblicken kännas intuitivt rimligt, men satt i en kontext med varierande moment under en längre tid blir bristerna uppenbara.
I en av de senare grupperna på Krigsflygskolan konstaterade Sandahl att 14 av 16 någon gång varit bland de sämsta.
Endast 2 hade kontinuerligt hållit sig i den övre halvan av rankingen, varav en slutade direkt efter GFU.
Prestationerna varierade så pass mycket med fallenhet för det specifika momentet som övades, personkemi med den aktuelle flygläraren, dagsform etc.
Snäppet bättre än slumpen, men inte med mycket.
Sandahl konstaterade även att aspiranternas flickvänner tenderade att göra slut vid olika tillfällen, till synes helt okoordinerat, vilket ledde till att mentala dippar och prestationsfall var utspridda under året för olika individer.
Från 21% — 92%.
Krigsflygskolan reformerade under 1967-88 grundligt sitt sätt att både selektera till men även i hur man utbildade på den Grundläggande Flygutbildningen, GFU.
Resultatet blev slående både i rena procent som klarade sig men även i ökad kvalitet hos de färdiga flygförarna Grafik efter data av Sandahl 1989 Kustjägarskolan och när propellrar blir jet Liknande positiva utvecklingar av uttagnings- och utbildningsverksamheten återfinns historiskt på flera ställen inom Försvarsmakten, ett är kustjägarskolan.
I början av 1980-talet beordrades en översyn av utbildningsmetoderna som användes.
Ett antal fel och missgrepp hade skett på skolan under 1981 då större delen av det erfarna truppbefälet var insatta i Karlskrona och incidenten med U137.
Men även uttagningsmetoderna exempelvis testmarschen med frivilliga ur Kustartilleriets befälsskola hade fått kritik för bristande validitet och okvalificerade moment ej kopplade till den kommande tjänsten, och avgångarna låg långt över de 5% som ursprungligen förutspåtts för utbildningen av kustjägare.
Officerare aktiva i utvecklingsarbetet har menat att omotiverade och osunda delar som inte var relaterade till tjänsten kunde uppstå av huvudsakligen två anledningar: Den första då mindre erfaret befäl, ofta sådana som kom från andra delar av försvaret, byggt upp orimliga föreställningar om utbildningen eller hur de själva borde agera.
Det andra då osunda beteenden institutionaliserats och individer som själva utsatts tog dessa med sig, ofta omedvetet förstärka, när de senare själva gick in i utbildarrollen.
Några av de främsta resultaten av översynen var den extramönstring som använts från 1983, en ny utbildningskontroll som genomfördes något senare i utbildningen samt att onödig stress generellt eliminerades.
Det monopoly here and now full version game free download exemplet är övergången från den propellerdrivna 200-båten till Stridsbåt 90 med vattenjetaggregat.
Höghastighetsnavigeringen och möjligheterna med de nyare, mer avancerade båtarna fick förbandet att 1996 att utöver den egna kompetensutvecklingen vända sig till Krigsflygskolan som lämpligt nog också övergått från propeller till jetdrift och den tidigare beskrivna utbildningen av flygförare.
Militära utbildningar ställer obevekliga krav av goda anledningar!
Uppenbart feluttagen personal måste också kunna omplaceras till en befattning där de kommer till bättre rätt.
En av de första frågorna jag ställde när jag anlände till Naval Special Warfare Center i Coronado var just om kursen var ett uttagningstest eller en utbildning.
Till min förvåning började deras chefspsykolog att skratta men svarade slutligen att den frågan hade även han ställt sig.
Att blanda gallring och utbildning är tillräckligt farligt.
Det färdiga specialförbandsoperatörerna hade tveklöst hög kvalitet.
Att hälsa på några av instruktörerna var som att skaka hand med en Terminator och diskussionerna på individnivå var oerhört givande.
Men samtidigt råder det ingen tvekan om att de fostrade en osund organisationskultur där individer som kunnat vara minst lika duktiga sållades ut av fel anledningar.
Att det aktuella förbandet och utbildningen är så pass extrem och mytomspunnen är ironiskt nog sannolikt en av anledningarna till att utbildningsupplägget inte ifrågasatts mer öppet.
Högst sannolikt kommer utbildningen att förändras på sikt.
Sammanfattning Allt vi idag vet om psykologi och pedagogik är entydiga: Man ska inte utbilda och gallra på samma gång.
Däremot är en grundlig och noggrann uttagning nödvändig för att de som väljs ut skall kunna tillgodogöra sig den tilltänkta utbildningen, något som kontinuerligt förfinade uttagningsmetoder hjälper oss med.
Som vi ska gå igenom i kommande inlägg kommer den militära utbildningen, oaktat inriktning, alltid att ställa stora krav på individen.
Något som gör det avgörande att så tidigt som möjligt välja ut de rätta för varje jobb.
Läkartidningen, vol 77, nr 34, p 2808, Sandahl, Folke P.
Stockholm: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nr 4, p 132-154 Sandahl, Folke P.
De bevingade orden är Viktor Chernomyrdins, Rysslands premiärminister 1992-98, och fälldes efter en misslyckad monetär reform som förvärrade den kris Ryssland genomlevde efter Sovjetunionens uppbrott.
Efter att ha följt … Detta inlägg postades i, den av.
Varje gång har dock dessa planer runnit ut i sanden eller givit resultat som varit obetydliga jämfört med vad upphovsmännen hoppats på.
Uppenbart är att EU:s medlemsländer inte varit beredda att ge upp sin suveränitet inom ett område så centralt som detta.
För de flesta av dem har också länken till Nato, den organisation som de ser som central för sin säkerhet, varit viktig att skydda.
De steg som EU tagit har i stället i regel gällt aktiviteter i områden utanför organisationens territorium.
Efter ett antal år av föga aktivitet inom säkerhets- och försvarsområdet har alltsedan Europeiska rådets möte i december 2018 denna typ av frågor legat högt på EU:s dagordning.
I mars 2018 lanserade kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, ett förslag om en gemensam armé.
Hans motivering var att européerna därmed skulle visa ryssarna att de stod för sina värderingar.
En gemensam armé skulle också öka trovärdigheten, hävdade han, när det gällde att kunna möta hot mot EU och närliggande länder.
Junckers initiativ avfärdades först men togs senare upp i flera varianter.
De flesta av dessa såg visserligen fortfarande den gemensamma armén som orealistisk men de var eniga i att se behovet av närmare samarbete inom ett antal försvarsområden.
Under hösten 2018 har ett antal möten avhandlat de olika idéerna.
Störst intresse har ägnats det gemensamma fransk-tyska förslaget, som lades fram i september.
I detta ingick inte någon Europaarmé, utan det var i stället baserat på den nuvarande ordningen med vetorätt för alla länder.
Frankrike och Tyskland föreslog att man skulle skapa av ett militärt högkvarter för EU-operationer, något som Storbritannien tidigare lagt in sitt veto mot.
Man ville också aktivera EU:s stridsgrupper och att EU-länderna i högre grad skulle utveckla och producera vapensystem gemensamt i stället för nationellt.
Alla EU:s medlemsländer skulle ha möjlighet, om de så önskade, att delta i dessa olika typer av samarbete, men med stöd av en artikel i EU:s fördrag kan också enbart en grupp av länder agera tillsammans i s k permanent strukturerat samarbete.
Typiskt för alla dessa tankar är att ingen av dem är ny.
Frågan om ett högkvarter har diskuterats under ett antal år, stridsgrupperna har existerat sedan 2007 utan att en enda gång komma till användning och enighet om ökad gemensam utveckling och produktion av vapen har funnits i decennier.
Problemet har varit att ta steget från allmänt utformade och vaga beslut till att utföra besluten i verkligheten.
Ett viktigt inslag i monopoly here and now full version game free download under hösten var också den globala strategi som utarbetats av EU:s höga representant, Federica Mogherini och som publicerades i juni.
Innehållet berör delvis samma områden som det fransk-tyska förslaget men är inte lika långtgående.
För att den globala strategin inte ska förbli en önskelista har hon dessutom utarbetat en plan för hur den ska implementeras och denna plan har diskuterats av EU:s utrikesministrar.
EU-kommissionen har också lagt fram en plan, ett resultat av långa förhandlingar med medlems­staterna.
Planen, som gäller gemensam utveckling och produktion av vapen, presenterar bl a tankar om gemensam finansiering, men den vilar i hög grad på medlemsländernas goda vilja, något som alltid varit svårt att uppbåda på detta område.
De olika förslag som lagts fram visar på de olika motiv och intressen som ligger bakom dem.
Det fransk-tyska initiativet är, liksom de flesta förslag från dessa två, en kompromiss av två länder som ofta har olika synsätt.
Den franske presidenten ser, på grund av Storbritanniens troliga utträde ur EU och osäkerheten kring USA:s framtida politik, en möjlighet till en mer oberoende europeisk politik.
Tyskland, som i militära frågor oftast agerar mycket försiktigt för att inte väcka andras antagonism, hoppas på att initiativet blir något att samlas kring i en problematisk tid för EU.
Förslag från Centraleuropa, liksom från Finland, betonar det ökade skyddet uppenbarligen gentemot Ryssland som de skulle få genom en starkare satsning på försvaret av Europa.
För förslagsställarna, med stora ambitioner för EU:s räkning, blev EU:s försvarsministermöte den 14 game pharaoh and free cleopatra download 15 november en missräkning.
Bland övriga försvarsministrar var betoningen på NATO-relationen stark och tanken på ett militärt högkvarter avfärdades genast.
I stället fick Federica Mogherinis mer nedtonade förslag stöd.
När EU:s ledare möttes den 15 december var tre områden uppe till behandling.
Det första området gällde de delar av Mogherinis förslag som hade godkänts vid försvarsministermötet i november: I stället för ett militärt högkvarter enades man om att skapa en operativ planeringsenhet för civila fredsoperationer.
Man förklarade än en gång att EU måste kunna ingripa snabbare vid konflikter.
Man betonade också att det var viktigt att utnyttja sig av möjligheten med ett permanent strukturerat samarbete.
Beträffande alla dessa områden var besluten vagt formulerade och den vidare konkretiseringen överläts till den höga representanten.
Det andra området var EU-kommissionens ovannämnda förslag om gemensam utveckling och produktion av vapen, vilken också godkändes.
Det tredje gällde samarbetet mellan EU och Nato och de samarbetsområden som utpekats vid ett möte tidigare i december.
Här togs inga stora steg framåt men samarbetet växer i omfattning och relationerna är nu goda, något som inte alltid varit fallet.
Vagheten i dessa beslut har lett till att länder läser in olika saker i dem.
I Centraleuropa och Baltikum har man med gillande betonat det planerade ökade samarbetet med Nato.
Den tyska kanslern Angela Merkel har också prisat den höga nivå som samarbetet mellan EU och Nato nu uppnått, liksom möjligheten till permanent strukturerat samarbete och möjligheten att få en planeringskapacitet på EU- nivå.
President Hollande å sin sida ser resultatet som att det Europeiska rådet nu jämnat vägen för att Europa ska kunna organisera sitt försvar på egen hand, skapa permanenta resurser och leda militära eller civila operationer i en egen kommandostruktur.
Möjligen trodde Frankrike att Brexit sport bet and win undanröja hindren för att skapa en europeisk strategisk autonomi.
I så fall måste utfallet, trots de positiva franska uttalandena, ha blivit en besvikelse.
En rad länder anser uppenbarligen fortfarande att det är vanskligt att satsa på EU för försvaret av Europa.
Att EU som försvarsaktör kommer att bli starkt försvagat genom Storbritanniens utträde kan enbart ha bidragit till en ökad skepsis.
Födde då berget en mus även denna gång?
Visst ser det så ut idag, men framtiden är osäker och mycket beror på händelseutvecklingen i USA.
Om de värsta farhågorna beträffande president Trumps attityd till Nato besannas betyder det att Europa inte längre kan ta Nato för givet.
Ett närmare försvarssamarbete inom EU — om än försvagat genom Brexit — kommer då av många att ses som en nödvändighet.
På samma sätt kan Trumps attityd till Ryssland bli avgörande för de länder, speciellt i Centraleuropa och Baltikum, som anser sig ha anledning att frukta rysk politik och som hittills har sett USA som sin beskyddare samtidigt som en del andra EU-länder haft mindre förståelse för deras problem.
Om president Trump ställer sig på rysk sida i kommande konflikter kommer europeiskt samarbete, trots problemen, att vara det enda återstående alternativet för dessa stater.
Europeiska försvarsambitioner kan som beskrivs ovan få en skjuts genom att Storbritannien inte längre blockerar vissa frågor och genom att man inte längre som tidigare med någon automatik kan räkna med USA.
Samtidigt kvarstår alla tidigare problem: EU:s medlemsländer är djupt splittrade i försvarsfrågor liksom i många andra frågor och någon enighet om vare sig riktning eller detaljer finns inte.
För att Europas framtid ska te sig något ljusare än just nu krävs betydligt mer än de initiativ vi hittills sett.
Författaren är Fil dr, ledamot av KKrVA och tidigare dess andre Styresman.
Första dagen av årets rikskonferens i Sälen är slutförd.
Inledningsvis var det ett riktigt sömnpiller när programpunkten EU som aktör fick inleda konferensen när Stefan Löfven kom försent pga ett krånglande regeringsflygplan.
Men det fanns som vanligt även vissa höjdpunkter.
Den inledande delen med fokus på EU var tyvärr så pass intetsägande att jag helt enkelt väljer att inte kommentera den närmare.
Men strax efter klockan tre på eftermiddagen var det så dags för statsminister Stefan Löfven att presentera regeringens så kallade säkerhetsstrategi som återfinns att Dokumentet fick relativt omgående omfattande kritik av såväl experter som oppositionspolitiker eftersom det dels inte var någon strategi eftersom den i huvudsak enbart räknade upp en mängd saker som man anser behöver göras men utan att definiera vägen framåt.
Dokumentet saknar dessutom tydliga eller mätbara mål, det saknas en prioritering och framför allt så saknas en plan för vilka resurser som skall nyttjas för att den så kallade strategin ska uppnås, och hur den ska finansieras.
Det blev således betyg underkänt till regeringen från de flesta håll förutom från statsministern som ansåg att det mesta var alliansens fel när de kritiska frågorna kom under presskonferensen.
Lars Wilderäng har skrivit ett som tyvärr belyser ovanstående problematik allt för väl.
Den i särklass bästa analysen rörande regeringens undermåliga hantering av säkerhetsfrågan är dock signerad.
Dagens största behållning från konferensen var dock inte statsministern, det var istället anförandet av Gudrud Persson och Fredrik Westerlund från FOI på temat "Rysk militär förmåga: utmaningar för framtiden".
Mest intressant är att försvarsutgifternas som andel av BNP i Ryssland har ökat från 3,6 procent år 2005 till 5,4 procent 2018.
Ryssland prioriterar dessutom försvarsutgifter före andra utgiftsposter i budgeten och förverkligandet av det statliga beväpningsprogrammet har lagt en grund för att den ryska försvarsindustrin har fått ännu bättre förutsättningar attbidra till en fortsatt ökning av rysk militär förmåga.
Man konstaterade dessutom att den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter att präglas av anti-amerikanism, patriotism och ett auktoritärt politiskt system i Ryssland.
I morgon måndag blir programmet betydligt mer intressant - åtminstone om det är frågor om försvar som engagerar mest.
Första delen ägnas åt militärt försvar och den andra delen åt civilt försvar.
Först upp i talarstolen är försvarsminister Peter Hultqvist.
Försvarsministern ska tala på temat "Sveriges totalförsvarsförmåga: stabilitet och långsiktighet".
Peter Hultqvist sitter just nu inte i någon angenäm sits.
Han har en betydligt svårare läge än vad hans företrädare Tolgfors och Enström hade.
Då var Hultqvist själv i opposition och ställde helt korrekt krav på att försvarsförmågan måste öka, och att regeringen gör för lite.
Då var han i stort sett ensam i opposition, och alliansen kunde hela tiden komma runt detta eftersom socialdemokraterna aldrig utfäste några ekonomiska löften.
Peter Hultqvist har nu en enig opposition mot sig, där samtliga allianspartier inklusive Sverigedemokraterna inte bara kräver fler och mer verkningsfulla åtgärder, de har även utfäst penningbelopp, vilket ger betydligt mer kraft än att enbart kräva åtgärder.
Utöver allianspartierna så har man även SD som ställer krav på ökat anslag.
Man kan alltid föra en diskussion huruvida tågordningen ska vara uppgift först, därefter utgift vilket var Moderaternas mantra i samband med den tidigare försvarsberedningen.
Men det här signalerar ändå att man från oppositionen är beredd att betala lite mer redan nu för en nödvändig ökad försvarsförmåga.
Det här ställer givetvis till problem för försvarsministern.
I synnerhet då jag är helt övertygad om att han personligen gärna hade sett ett dubblerat försvarsanslag.
Men problemet för försvarsministern är regeringen, dvs socialdemokraterna och miljöpartiet.
Där har han bedömt sin största utmaning och den svåraste kampen att föra!
Paradoxen i det hela kopplat till dagens levererade "säkerhetsstrategi" är att Löfvens talar om att Sveriges säkerhet, fred och frihet är den viktigaste uppgiften för staten, men inget av det han säger avspeglas i statsbudgeten, och man har inte ens för avsikt att finansiera det försvarsbeslut som fattades för två år sedan.
Sedan dess har omvärldsläget försämrats avsevärt, och den utvecklingen lär inte avstanna i väntan på att en svensk försvarsberedning ska förhala kraven på ekonomiska tillskott ytterligare två år.
Jag hoppas innerligt att ÖB kommer att beskriva läget i Försvarsmakten och ge sin syn på omvärldsläget, och försvarsbehoven läs ekonomi utan omskrivningar.
Att beskriva sakernas tillstånd precis som de är, utan skönmålning eller svartmålning är alltid en framgångsfaktor.
Jag hoppas således att ÖB kommer att peka på den i vissa fall omfattande förmågeutveckling som nu sker inom försvarsmakten genom en mer kvalificerad övningsverksamhet med fokus på rätt saker, men också på de brister som underfinansieringen medför.
Det senare är en nödvändighet för att dels politikerna ska förstå det svåra läget, men framför allt för att en större allmänhet ska begripa varför det kommer att krävas omprioriteringar inom den totala statsbudgeten framöver.
Det är ett tydligt tecken på att en tredjedel inte har förstått vad politikerna har gjort med vårt svenska försvar från försvarsbeslutet 2000 och fram till försvarsbeslutet 2018.
Under 15 års tid har det i huvudsak enbart handlat om nedskärningar.
Försvaret ställdes i sin helhet om för att kunna verka i andra delar av världen.
Försvarsförmågan har därmed gått hand i hand med de politiska besluten.
Annika NC skrev inför Sälen ett läsvärt är hon tar upp ÖBs dilemma kopplat till ovanstående om ÖBs "omöjliga uppdrag".
I ÖB:s uppdrag ingår nämligen att på en och samma gång ge en korrekt lägesbeskrivning av Försvarsmaktens verksamhet och hur resurstilldelningen ser ut jämfört med uppdraget, och att samtidigt skapa gålust och motverka vanmakt över det glapp som förvandlar Marianergraven till en hudspricka i jämförelse Jag delar helt och fullt Annikas bedömning.
ÖB Micael Bydén har ingen lätt uppgift i detta.
Enklast är givetvis att tona ner frågan om bristande resurser för att inte skapa osämja med regeringen, men som jag skrev tidigare så tror jag det är helt nödvändigt att belysa båda delarna.
Jag är övertygad om att Micael Bydén kommer att lösa det "omöjliga uppdraget" på ett bra sätt.
Den sena eftermiddagen under måndagen kommer att gå i det civila försvarets tecken, mer om detta i morgon!
Detta inlägg postades i, den av.
Nu har det blivit dags för Mot Väpnad Konflikt VII MVK VII.
Glöm inte bort att informationen här är imperfekt och att modellens steg är exakt lika långa, i verkligheten har krisen vi befinner oss i varit ganska utdragen.
Analysen är inte absolut, utan relativ.
Det är trenden är som är det intressanta, inte exakt var den enskilda stjärnan placeras, och ja, några av dessa kan vara för långt åt höger.
Det är troligt att jag startat för offensivt, framförallt på det ekonomiska fältet Trenden mot väpnad konflikt fortsätter.
Om Donald Trump som amerikansk president gör en överenskommelse med Vladimir Putin som ytterligare underminerar trovärdigheten i amerikansk uppbackning till Europa ökar krigsrisken i Östeuropa påtagligt.
Men, de är inte ensamma.
Turkiet och Ryssland har också ommit överens om ökat militärt samarbete, till och med inom underrättelseområdet.
Detta borde vara en riktig varningsklocka för Nato.
Ryssland har även skördat andra framgångar.
I de olika valen i Bulgarien och Moldavien under hösten segrade de mest pro-ryska kandidaterna.
I Montenegro gick det däremot inte alls Rysslands väg och i samband med valet greps 20 militanta serber för långt gångna attentatsplaner mot parlamentet och regeringschefen i landet.
Montenegrinska myndigheter är övertygade att planerna var finansierade med ryska pengar, och självaste Patrushev fick åka till Belgrad för att förhandla loss gripna ryssar i sammanhanget.
I vanlig stil låtsas Kreml som det regnar och har istället bedrivit den militära övningen Slaviska brödraskapet med vitryska och serbiska förband i Sebien.
Den militärdiplomatiska offensiven innehåller också utfästelser om materielöverföringar av stridsvagnar och stridsflygplan till Serbien.
På högsta nivå ställde den pågående presidenten till det när han tidigare i vintras ringde till Taiwans ledare, något som väckte både bestörtning och vrede i Beijing.
Om detta betyder en omläggning av amerikansk utrikespolitik eller mer var en manöver för att forma en oförutsägbar bild av den blivande presidenten är för tidigt att säga.
En annan intressant, men tråkig not är att gamle Gorbatjov gav en intervju till ryska TASS och önskade sig en ny union med ungefär samma utseende som den förra.
go here det inte skulle vara en Sovjetunion är en klen tröst i sammanhanget.
När det gäller de diplomatiskt och politiskt tryck, så var september början på allt sämre relationer.
Både Storbritannien och Frankrike anklagade först Ryssland för krigsbrott i Syrien.
Det var framförallt de urskiljningslösa bombningarna kring Aleppo som stod i blickpunkten.
USA å sin sida deklarerade att man håller Ryssland ansvarigt för nedskjutningen av MH17.
Ryssland meddelade i samma veva att Kreml avsåg att dra landet ur den Internationella Brottsdomstolen ICCmedan Erdogan började ifrågasätta avtalet i Lausanne från 1923 om det nya Turkiets gränser.
Den 16 oktober gick den amerikanske vicepresidenten ut till NBC och sa att USA kommer att slå tillbaka mot Ryssland med anledning av de ryska försöken att påverka det amerikanska valet genom dataintrång och sedermera desinformation.
I efterhand får det president Obamas utspel för någon månad sedan att se illa ut.
Obama sa att han hade sagt till Putin privat i september att sluta och att det fick effekt.
Denna icke trovärdiga effekt måste blivit rejält punkterad efter Biden, för den 31 oktober mejlade Vita huset till Kreml på Heta linjen med samma budskap, och vi vet nu att de ryska försöken pågick in i det sista av valkampanjen.
Under några dagar, när tonläget var som mest uppskruvat lyckades någon dessutom stänga ned Internet för den ryska fronten Wikileaks ledare, Julian Assange, i hans gömsle från svensk rättvisa på Equadors ambassad i London.
Som parantes kan sägas att med Trump som president faller väl hans motiv till att hålla sig undan, nämligen en påstådd utlämning till USA?
Avslutningsvis måste också nämnas den ryske presidentens utspel om stärkandet av de ryska kärnvapenstyrkorna som möttes med liknande tongångar av Donald Trump på Twitter.
Dessa tweets är ju helt sensationella i den internationella diplomatins historia, och frågor ställs över hela världen hur framtiden ska gestalta sig med denna typ av eldfängda utsagor på 140 tecken.
På det ekonomiska området har USA ytterligare hunnit skärpa sanktionerna mot Ryssland, medan EU förlängt sina.
I höstas tvingades Kreml tömma reservfonden för att hålla uppe likviditeten, något som säkert givit incitament till ledningen att fortsätta destabilisera Europa.
Som jag skrivit tidigare, för Moskva är sanktioner ett preludium till väpnad konflikt, inte ett alternativ som hos oss.
Ryssland söker också alternativ, ett sådant är premiärminister Medvedevs uttalande om att skapa ett enhetligt betalsystem tillsammans med Kina.
Att slippa amerikanska kreditkortsbjässar som American Express och MasterCard är ett åtråvärt mål i de bägge huvudstäderna.
Det skulle dessutom vara ett ytterligare steg på vägen att underminera dollarn som världens reservvaluta.
Under hösten har än fler SWIFT-attacker blivit kända.
Få saker i det internationella systemet har en sådan potential att bli en svart svan som en stor dataattack som gungar förtroendet för betalsystemen och i förlängningen det finansiella systemet.
Försämrandet av de diplomatiska relationerna går vidare.
President Putin annonserade att landet skulle avbryta plutoniumavtalet med USA från 2000.
Kreml avbröt också de militära konsultationerna kring Syrien efter den hårda kritiken beskriven ovan.
Allt fler uppgifter blir också offentliga kring ryska brott mot INF-avtalet.
Här har dessa uppgifter av en amerikansk administration som satt Iranavtalet före.
I början av november blev det känt att Sverige nobbat bilaterala försvarssamtal med Ryssland, eftersom dessa bör föras bland Östersjöländerna och den ryska ambassadören Viktor Tatarintsev klagade i Ekots lördagsintervju på att de svensk-ryska förbindelserna var de sämsta på mycket länge, vilket inte är så konstigt då Kreml 2018 genomförde ett strategiskt överfall på ett grannland.
Den stora händelsen på området var dock den amerikanska utvisningen av 35 ryska underrättelseofficerare och avhysning från två fastigheter, där GRU helt ogenerat bedrivit signalspaning i flera decennier.
Bägge åtgärderna var nödvändiga, om än senkomna.
För Kreml med förstklassig HUMINT och skarp SIGINT-förmåga är det ett kännbart avbräck på sikt.
Frågan är hur Trump förfar med fortsättningen.
Hans konfrontativa stil mot sina egna underrättelse- och säkerhetstjänster kommer att skapa en reaktion.
Antingen försvinner kompetent folk från organisationerna eller så slår de tillbaka med läckor.
I alla händelser riskerar USA att försvagas på området.
Lite utanför analysen noterar jag att pakistanska företrädare också har börjat vifta med kärnvapenkortet.
I de offentliga fallen har Indien och Israel varit måltavlor för dessa utfall.
Reflektionen kring de amerikanska underrättelsetjänsterna kan också sorteras in under kapitlet skapa politisk opposition hos motståndaren.
På den ryska sidan konsoliderar man sin egen makt för att inte lämna blottor.
Putins parti Enade Ryssland fick kvalificerad majoritet i Dumavalet.
Planer har luftats på att skapa MGB, ministeriet för statens säkerhet liksom att låta den civila underrättelsetjänsten SVR gå tillbaka till FSB KGB.
På andra sidan Atlanten har Kreml istället lagt i en högre växel, vilket jag varit inne på tidigare.
Det är lätt att föreställa sig det roade småleendet.
Wikileaks började omedelbart efter det amerikanska presidentvalet att rikta sin uppmärksamhet mot Tyskland.
Vips kom den tyska utredningen om samarbetet mellan BND och NSA ut.
Medieaktören Breitbart började också etablera sig i både Frankrike och Tyskland inför valen i dessa länder under 2018.
Attentat, där vi inte kan attribuera stormakters händer bakom än?
Jag click the following article också i sammanhanget nämna protesterna i det polska parlamentet med anledning av förslagen om begränsad journalistisk tillgång.
Vi måste hålla ögonen på Polen, som har en liknande geopolitisk ställning i Östeuropa som Turkiet har i Mellanöstern.
En avslutande detalj är mötet i Helsingfors den 13 november, där den ryske fd oligarken Chodorkovskiijs samlade en grupp förtrogna för att diskutera hur Putinismen ska utmanas.
På informationsoperationsarenan har det varit full fart.
USA annonserade en genomförd övning med Nuclear Earth Penetrator och tyska parlamentariker började fundera offentligt kring tyska kärnvapen.
I Berlin tar man Brexit på allvar och konstaterar att det i värsta fall inte kommer att finnas ett kärnvapenparaply varken i Washington, London eller Paris, när Europa som bäst behöver det.
Jag tolkar diskussionen mest som försöksballonger än så länge.
Så ska inte förbundskansler Merkel tokas när det gäller tysk upprustning i övrigt.
Med tanke på att Sverige tar rygg på Tyskland i många andra politiska frågor, så ska det bli intressant att följa Rosenbads försök att förklara hur man så väsensskilt kan tolka behovet av åtgärder för den egna säkerheten.
EU-parlamentet antog också den 23 november en deklaration om samma mål, så det är ju en tydlig rörelse på gång i Europa.
På den ryska sidan fortsätter man istället med krigsförberedelseretoriken.
Skyddsrum för alla Moskvabor finns nu klara annonserade myndigheterna stolt, medan guvernören i Sankt Petersburgsregionen berättade att man förberett ransoner för 300 g bröd per dag i 20 dagar för sina invånare.
Finland ökade sin generella beredskap i armén den 15 december och i Litauen började man utbilda medborgarna genom skriften Om kriget kommer.
I slutet av oktober var det hög temperatur.
En stor DDOS-attack genomfördes mot en DNS-leverantör med stora tillfälliga konsekvenser.
Även Sverige drabbades och driftstörningarna hade ett mycket intressant utseende, om vi jämför dessa med militärgeografiskt intressanta platser i landet.
Den 29 oktober hade DN en artikel, där en hög Pentagontjänsteman anonymt varnade Ryssland för att angripa Sverige.
Detta var en slags upprepning av vicepresident Bidens besked i slutet av augusti.
Åt andra hållet lät det dagen efter, när den ryske senatorn Frants Klintsevitj varnade Norge för konsekvenserna av att tillåta 300 amerikanska marinkårssoldater basera i Tröndelag.
Norge var nu för första gången i historien nu ett mål för Monopoly here and now full version game free download strategiska vapen, enligt den vice ordföranden i utskottet för försvar och säkerhet.
Åtgärder för strategisk avskräckning har också fortsatt i oförminskad styrka.
Ryssland har skjutit Bulava från Yury Dolgorukiy i slutet av september och hade en stor kärnvapenövning den 6 oktober.
USA flög i sammanhanget 2 Nightwatch och Cobra Ball som beredskap.
Dagen efter detta startade den brittiska Nato-övningen Joint Warrior 2018 med svenskt deltagande med Gripenplan.
En hel del flygaktiviteter har ägt rum bland annat den ryska anfallsflygningen mot Syrien 16 november som innefattade en lång rörelse med strategiskt bombflyg förbi norska kusten och de brittiska öarna med eskort av Mig-31.
Norsk, dansk och brittisk jakt mötte upp företaget som ju samtidigt tjänade som strategisk signalering mot västmakterna.
I samma veva bör också nämnas det enda ryska hangarfartyget, Admiral Kuznetsov, seglats i samma område på väg till östra Medelhavet.
Hangarfartygsgruppen har inte rosat marknaden, med flera olyckor med inblandade stridsflygplan.
I dagsläget har nu gruppen påbörjat återseglats mot Murmansk och kommer att finnas i närområdet om c:a två veckor.
Ryska Tu-22M3 har nyligen också övat minläggning i Stilla havet, vilket är både en signal i regionen, men också en övning för att kunna göra samma sak i Östersjöutloppen.
I Stilla havet markerade också USA sin avskräckningsförmåga den 9 december, då man flög patrull med B-52 från Guam till Taiwan och tillbaka.
Med ett europeiskt perspektiv är det lätt att glömma bort spänningarna i Asien.
Kina har genomfört sin första stora övning med en hangarfartygsstyrka i Östkinesiska havet och beslagtog vid ett annat tillfälle en amerikansk obemannad undervattensfarkost som gjorde hydrografiska mätningar i området.
Ryssland har också genomfört test med sitt nya antisatellitvapen Nudol i mitten av december.
Att raketen var inställd mot en bestämd punkt i rymden ökar sannolikheten för att Nudol är ett offenisvt vapen som ska kunna skjuta ned en motståndares satelliter.
Rymden är ett område, där USA alltjämt har stort försprång när det gäller olika system för spaning, navigering och kommunikation till exempel.
USA har vid några tillfällen under hösten demonstrativt flugit det stora UAV-systemet Global Hawk med transponder tillslagen över de ryska separatiststyrkorna i östra Ukraina, medan Ryssland 6 oktober flög med stridsflyg som stresstest i anslutning till både finländskt som estniskt luftrum under hela dagen, vilket resulterade i flera kränkningar.
Uppgifter om upp till 90 flygplansrörelser har förekommit.
De ryska Steregushchiy-korvetterna Stikiy och Soobrazitelnyy sköt sjömålsrobot Uran visit web page luftvärnsrobot Redut i Östersjön dagen efter det amerikanska presidentvalet.
Nu är vi inne på strategiska förflyttningar.
Vi har haft den uppmärksammade förflyttningen av markrobotsystemet SS-26 Iskander till Kaliningrad bland annat fullt öppet på det civila fartyget Ambal.
Den ryska krigsmakten har också flyttat fram luftvärnsbataljoner S-400 till Kaliningrad och Sankt Petersburg liksom kustrobotsystemet Bastion till bägge områdena.
Det innebär att Ryssland nu har upprättat en avreglingszon på andra sidan Östersjön som klart försvårar Nato-förstärkningar till Baltikum.
Dessa system är dessvärre inte de enda som kommit till i närområdet.
Under hösten har det börjat uppträda en handfull Su-35:or på flygbasen Besovets, drygt 15 mil från Finlands östra gräns.
Marinflyget i Kaliningrad fick nyligen också påhälsning av det kraftfulla attackflygplanet SU-30SM.
Detta har en räckvidd med full last till Bergen, vilket innebär att denna också är en offensiv komponent i en avreglingszon över Östersjön.
Ryssland har också fört in två Buyan-M-korvetter under hösten från Svarta havs-flottan till Östersjön, där dessa nu övervintrar.
Förstärkningarna av de nya arméerna i västra militärdistriktet fortgår alltjämt.
De två nya divisionerna har nu en bemanning på 70 % kontraktssoldater, enligt den ryska försvarsledningen.
Uppgifter har också cirkulerat om att Ryssland bokat in över 4000 järnvägsvagnar för transport till Belarus under 2018, något som tolkats som förberedelser för övning Zapad-17 som ska gå av stapeln i september.
Längre bort från oss har USA annonserat avsikten att gruppera det långräckviddiga luftvärnssystemet THAAD i Sydkorea för att skydda sina allierade mot den utveckling som sker kring långdistansrobotar i det oberäkneliga Nordkorea.
Denna potentiella flashpoint kan utlösa mycket stora krafter i världen och vi behöver ha full uppsikt mot vad som händer med diktatorns agerande.
Nordkorea ligger i skärningen mellan ryska, kinesiska och amerikanska intressen precis som delar av Centralasien.
På temat stridsoperationer hittar vi att de ryskstödda attackerna i östra Ukraina ökat markant de senaste två månaderna.
Ukraina har värjt sig och ökar nu försvarsbudgeten till 5,2 % av BNP.
Kiev har också genomfört robotövningar i andra delar av landet och infört eldtillstånd i fred mot luftrumskränkningar.
I Syrien har det varit full kampanj hela hösten sedan eld upphör-avtalet kollapsade.
Aleppo har tagits av syriska regeringsstyror stödda av Ryssland, Iran och olika shiamiliser.
Nu pågår full huggning om olika zoner som kan resultera i en upplösning av den syriska staten.
Det blir tydligt att kurderna, både i Syrien och Turkiet, blir allt mer klämda i den ryska pressen på Turkiet.
I kriget i Jemen har det också inträffat flera signifikanta händelser.
I oktober förstördes först Förenade Arabemiratens logistiska fartyg HSV Swift av ett anfall med kustrobot utanför kusten i västra delen av landet.
Strax efter utsattes den amerikanska jagaren USS Mason för flera liknande anfall.
Tack vare överlägsen telekrigförmåga lyckades den amerikanska flottan avvärja dessa.
Allt fler tecken tyder på att staten börjar röra på sig.
Vi kan se hur politisk påverkan fick Gotlands kommun att dra tillbaka planerna på att hyra ut Slite hamn som stöd till projektet NordStream 2, trots att kommunen hade all laglig rätt att ingå avtalet.
Hur det blir med Karlshamn återstår att se, men det blir allt svårare för hamnen att säga ja.
Likaså stängde south park the game review south park the game review: att möjligheten till etablering av en vindkraftspark i Hanöbukten med hänvisning till försvarsförmågan.
Försvarssektorn har fortsatt att överraska omgivningen genom att hemlighet färdigställa tung kustrobot, vilket demonstrerades med en uppmärksammad skjutning.
Övningsverksamheten har också fortsatt med bland annat anmärkningsvärt sena beredskapsövningar under december i form av stridsvagnskompaniet på Gotland och av marina enheter.
Den civila och militära säkerhetstjänsten är på tå, vilket bland annat visats av gripande av utländska medborgare vid skyddsobjekt i Bålstaterrängen.
Vi har också kunnat ta del av rapportering kring okända flygningar med drönare i anslutning till militära övningar.
Försvarsmakten kommunicerar också allt mer offenisivt med reportaget i Försvarets Forum om specialförbandet SOG och dess reaktionsförmåga.
Även FRA är med och bevakar säkerhetshotande verksamhet.
På en konferens i Dagens Industri regi visade generaldirektören Dag Hartelius denna bild som visar en del av identifierade angrepp från statsunderstödda aktörer under en månad 2018 mot Sverige.
Den geografiskt kunnige ser genast att några mål måste vara kraftförsörjningen.

Popular Videos – Monopoly Here and Now EditionVarför ska jag dricka White Knight? - White Knight Drink

di.se - Dagens rapporter

And now a few lines about Summum Creator:. Anders Fagers högläsning av kommande Mutant-novellen Full Metal Rubbit.. sålde bra på mässan och att den sprillans nya pocketversionen av Häxmästaren var mycket stilig!... scenario from the full game, The last days of Arhem, can be downloaded here, free of charge.
Now we give a taste of the game to an international audience.. introductory scenario from the full game, The last days of Arhem, can be downloaded here, free of. When the profitable Paratornian sulphur monopoly collapses, many of their... vi har fått sedan vi släppte nyheten om att vi jobbar på en ny version av Mutant.
Now we give a taste of the game to an international audience.. from the full game, The last days of Arhem, can be downloaded here, free of. When the profitable Paratornian sulphur monopoly collapses, many of their.. Fria Ligan AB arbetar på en ny version av Mutant, ett av Sveriges mest klassiska och älskade rollspel.
Frankie's Magic 7 JP · Frankie's Magic Seven · French Roulette · Fruit Mania · Full Moon Fortunes · Funky Fruits Farm · Funky Fruits Jackpot Game.

COMMENTS:


14.12.2017 in 23:55 FallenAngel:

... CASIMIRO CASING CASINGS CASINO CASINO'S CASINOS CASIO CASK.... MAYVILLE MAYWEATHER MAZ MAZA MAZANEC MAZANKOWSKI MAZDA.... STRATFORD STRATHMAN STRATIFIED STRATIGRAPHIC STRATMAN.19.12.2017 in 14:03 Gangster:

Play Cleopatra slots online for free here - no need to register or sign-up and no annoying pop-ups!Overview:Enjoy our 5 reel, 25 payline Cleopatra Slots Game.24.12.2017 in 08:35 Vortex:

Vinnande video slot maskiner gul, Wild Shopping Spree Party Bonus Fruit Smoothie Flaming Crates Video Poker. Zeus ii slot maskin spel ladda ner facebook;.28.12.2017 in 21:36 Gambler:

Online casino echtgeld bonus ohne einzahlung, online slots bonuses. Han försökte göra den. Bästa Casino Bonusar 2015. Â. Spin palace Sätt in 200 kronor.02.01.2018 in 06:32 Pakemon:

Mercury Prize, tidigare Mercury Music Prize, är ett brittiskt musikpris som delas ut årligen för de senaste 12 månadernas bästa album.11.01.2018 in 16:56 PlzJustDie:

"Bigtime Games has released a playable demo for The Seacliff Tragedy,. buy new weapons, or even take Great White Shark a.k.a. Sea Monster under your control.". "Developed by NetDragon Websoft Inc., Eudemons Online is a fantasy.17.01.2018 in 12:54 PlzJustDie:

free download games for android tablet; free online games you can play. Play Online Rio Games Facebook Friends On Del Fun Casino With.18.01.2018 in 20:09 Mistake:

Det blev en download free like strategy empires of games age dryg sväng, och. game like omgpop websites multiplayer online som i virtual free game family.23.01.2018 in 08:29 RuthlessSlayer:

Jämför priser och läs omdömen. Boka nu! Upp till 80% rabatt30.01.2018 in 02:15 RedHulk:

Ameristar Casino Hotel Kansas City. North Kansas City, MO 64116. The theater is inside the casino, so maybe if one wants to take a break from playing could.05.02.2018 in 13:59 Barmaley:

Our blackjack simulation, which bet $10 per hand, lost $3860 over the same. fantasy fotboll att göra standard in Blackjack simulation software.12.02.2018 in 12:07 Pro100Gamer:

4132 Peters Road, Harvey, LA 70058, United States Tillgång. Boomtown Casino är på egendom med våra 30000 kvadratfot spelutrymme som fungerar på en.. Went back on last Sunday and was told the BBQ buffet would start in an hour.19.02.2018 in 01:04 Vortex:

Antique vintage Mills War Eagle Slot Machine 2,200.00. Buy It Now or Best Offer 10 watching The Mills War Eagle slot Machine with stand included in good.23.02.2018 in 20:38 IceStorm:

Cobra Helicopter Wiki - posted in Website Management and Coding:. canada players. nordicbet bonus villkor punto banco rules Apple iPhone 3, 3GS. svenska casino no deposit bonus roxy casino free slots Att spela trning.06.03.2018 in 07:28 Maniac:

Prova Svenska Spels bingoliknande Keno på Jack Vegas. Ett underhållande spel där det gäller att pricka rätt bland 70 nummer. Vågar du ta.12.03.2018 in 01:58 IceStorm:

Interested in Roulette En Ligne Jeux Flash ? Play Table Games with Ladbrokes UK . No hur spela casino spel download free casino slots for.13.03.2018 in 00:47 Zoro:

Before visiting the Win133 Malaysia online casino free credit Looking for best real money gaming , slot game , live casino and sportbook in.16.03.2018 in 17:26 Vortex:

Realtidsinformation och sportvadhållning – en analys av gällande rätt. Betting on sports is the part of the gaming market that has grown the.25.03.2018 in 01:01 RobinHood:

bra skiva, ryssar är bra på vissa saker hehe ;) Slot - Dead Stars http://www.youtube.com/watch?v=zhSfLZyL2OU&feature=related.30.03.2018 in 10:54 DeathWish:

States Wire Communication Act" ursprungligen skrivna för att hindra att. "Gambling Prohibition Act" från.... National Gambling Impact Study Commission.01.04.2018 in 11:01 DragonFighter:

www.viagogo.se/.../Hardrock-och-metal/Avenged-Sevenfold-Biljetter‎02.04.2018 in 15:48 RealKing:

Play The Best Free Online Games!03.04.2018 in 13:41 Rampage:

SlotZilla Zip Line Las Vegas, Las Vegas: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på SlotZilla Zip Line Las Vegas i Las Vegas, Nevada.11.04.2018 in 18:45 Agressor:

Det är bland annat vilken bingo bonus dom har, hur är omsättningskravet, är det en no deposit bingo bonus. De bingo sidorna vi rekommenderar har alla.21.04.2018 in 16:32 Luntik:

Sky Bet make Wilfried Zaha the most likely signing at 4/1 amid a possible loan. and Nikica Jelavic (18/1) are other possible targets in our Transfer Specials.01.05.2018 in 02:14 HardCore:

Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer. Power Rangers Super Samurai. Power Rangers Super Samurai.01.05.2018 in 14:48 Alpha:

Look no further.... We now give you an awesome 3-in-1 game. Download once and get 3 games. Action-packed shooting, twerking and racing all in one game.05.05.2018 in 06:03 Revers:

Det påminner lite om online på så vis att man inte behöver några särskilda. These payout reports can usually be accessed from the footer of the casino website.. with PlayTech roulette games PlayTech roulette games are the benchmark in.
Total 28 comments.